Soppkök

20 000 kr

Bidra till att familjer som lever i fattigdom på landsbygden kan äta sig mätta och till en starkare lokal ekonomi. Den här gåvan ger möjlighet att starta upp ett soppkök där man gemensamt lagar mat med traktens råvaror till alla hushåll i en by.

 

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?