Tomatodling

2 703 kr

För att säkra tillgången till mat och inkomster har We Effects partnerorganisation i Bosnien Hercegovina distribuerat tomatfrön och mineralgödsel till kvinnliga bönder vilket ökar deras möjligheter att sätta mat på bordet och få en extra inkomst. Den här gåvan räcker till 1 000 tomatplantor och ger 65 kvinnliga bönder möjlighet kan bli självförsörjande. Du får ett gåvobevis att ge bort.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?