En värdig bostad

13 751 kr

Ge en familj som lever i utsatthet möjlighet att bygga en värdig bostad av miljövänligt material. Med ett tryggt hem kan familjen fokusera på att öka sina inkomster, barnen har en bostad där de kan göra sina läxor och känna säkerhet. Den här gåvan gör att fler bönder kan bli självförsörjande.

 

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?