Tycker du att människor ska klara sig själva? Det tycker vi också. 

Julitha Xephania Shirima. Foto: George Kamau
Julitha Xephania Shirima. Foto: George Kamau
Idag lever var nionde människa på jorden i hunger. Samtidigt blir det alltmer utmanande att få maten att räcka till när klimatet drastiskt förändras. Torka, översvämningar, skogsbränder och stigande temperaturer förstör bostäder och gör det svårare för människor i fattigdom att sätta mat på bordet.

Det är dags att agera

Vi arbetar för att människor som lever i fattigdom ska klara sig själva. Men ensam är inte stark. Som utsatt är det mycket svårt att agera på egen hand för att ta sig ur fattigdom. Därför samarbetar We Effect med kooperativa organisationer, så att människor kan bli självständiga genom att gå samman och samarbeta.

Idag odlar bönder med småskaliga jordbruk 30 procent av världens mat, men de som brukat sin jord i generationer kan inte längre odla mat – varken till sig själva eller andra. Det krävs omedelbara handlingar för varken miljön eller människor i hunger kan vänta. Nu är det dags att hjälpas åt för att förändra människor liv.

Långsiktigt och hållbart – det är vägen framåt

Vi arbetar för att alla människor ska kunna äta sig mätta och ha en trygg plats att sova på. Inte bara för stunden, utan även imorgon och resten av livet. Det handlar om att långsiktigt säkra tillgången till näringsrik mat och ett värdigt hem. Vårt arbete ger människor en hållbar livssituation och rustar dem för framtida kriser. Att bekämpa fattigdom och hunger är det slutgiltiga målet.

Händer med majskorn som symboliserar rätten till mat.

Det finns flera sätt att stötta vårt arbete

Oavsett vilket sätt som passar dig bäst kommer ditt bidrag att göra skillnad. För när vi hjälps åt blir vi starkare och kan göra större skillnad.

Genom att bli månadsgivare stöttar du långsiktigt för att förändringen ska bestå. Kontinuerligt bidrar du till att minska hungern i världen och att fler får ett värdigt boende.  

Du kan även få skattereduktion om du skänker minst 200 kr i månaden. Skattereduktionen är på 25 procent av det sammanlagda gåvobeloppet.

Bli månadsgivare
Foto: Riccardo Gangale

Rätten till mat

Vårt arbete stödjer uppbyggnad av trygga matsystem som är hållbara för både människa och miljö. Bland annat arbetar vi med jordbruksrådgivning och affärsutveckling, samt att stärka böndernas egenmakt och deras rätt att äga marken de brukar. Vi utbildar människor i hur de kan anpassa sina jordbruk för att hantera det mer oförutsägbara klimatet. En del av vårt arbete handlar även om kvinnors rättigheter, för en mer jämställd värld drar alla nytta av. 

 

 

 

Teody Gacer. Foto: Marcus Lundstedt

Rätten till ett värdigt boende 

I vårt arbete skapar vi, i samarbete med våra partnerorganisationer, medlemsägda boenden för människor som idag inte har ett tryggt hem. Genom att exempelvis utveckla spar- och lånegrupper får människor chansen att finansiera sina egna bostäder. Delar av boendeprojekten går ut på att säkerställa att det finns rent vatten, fungerande avlopp och avfallshantering, samt regelbunden elektricitet. Kort och gott, vi arbetar för att människor ska få ett tryggt hem där de kan leva idag och i framtiden.  

 

 

Läs mer om vårt arbete. 

Rosi Richard. Foto: George Kamau
  • 4 539 825 personer fick direktstöd av We Effect under 2022. Här ingår medlemmar i bondekooperativ, studiecirklar, spara- och lånegrupper och stöd till bostadskooperativ.  
  • Idag samarbetar vi med över 200 partnerorganisationer i 20 länder. Det är vi-effekten. Det är We Effect.
  • Vi har kunnat avsluta 60 procent av våra projekt i östra Afrika de senaste fem åren för att vi inte längre behövs. Böndernas jordbruk står på egna ben och skapar arbetstillfällen som stärker ekonomin och levererar trygg livsmedelsförsörjning till närområdet. Eftersom de ingår i större kooperativa nätverk är de mindre sårbara än andra jordbrukare. 
Läs mer om våra resultat
Rosi Richard. Foto: George Kamau