Att arbeta på We Effect

Foto: Marcus Lundstedt
Foto: Marcus Lundstedt

Vi kommer att ge dig möjligheten att göra verklig skillnad – inom vår organisation och i vårt gemensamma arbete för en hållbar planet fri från fattigdom. Vi utmanar status quo och uppmuntrar innovation.

Våra värderingar Transparens, Respekt och Tillsammans vägleder oss i vårt arbete och bildar vår organisationskultur. Vi är en interkulturell organisation där mångfald och inkludering är våra hörnstenar.

Vi välkomnar dig som du är, och värdesätter ett brett utbud av perspektiv, erfarenheter och nätverk. Det är vår övertygelse att en inkluderande arbetsplats utan någon form av diskriminering leder till effektivare relationer och resultat med friska, engagerade och växande medarbetare.

Vi strävar efter att ha den bästa arbetsmiljön och även om vår huvudsakliga arbetsplats är kontoret i Stockholm, erbjuder vi flexibla möjligheter att blanda arbete från kontoret och hemmet eller någon annanstans vilket vi tror förbättrar balansen mellan arbete och privatliv på många sätt. Vi tillämpar målstyrd arbetstid och erbjuder 31 dagars betald semester.