Anna Tibblin: ”Svenskt bistånd måste stödja omställning”

Hoppet om en bättre framtid i Zimbabwe var stort när Emmerson Mnangagwa tog över makten för ett år sedan, efter förre presidenten Robert Mugabe. Men utvecklingen har gått åt rakt motsatt håll och nu står miljontals zimbabwier inför en hungerkatastrof. Foto: Ola Richardsson

Miljontals människor i Zimbabwe går mot en hungerkatastrof. Enligt FN behövs 331 miljoner US dollar för att nå 3,7 miljoner zimbabwier med humanitärt stöd under de närmaste åtta månaderna. Men så många som fem miljoner människor, en tredjedel av landets befolkning, är i farozonen.

– Det är viktigt att det internationella samfundet agerar snabbt. Och att man förmår att hantera ännu en annalkande katastrof samtidigt som behoven är stora i exempelvis Sydsudan, Jemen och Syrien, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Torkan och hungerkatastrofen är ytterligare ett hårt slag för Zimbabwe, som drabbades hårt av cyklonen Idai för några månader sedan och har en ekonomi som är körd i botten. Mycket tyder på att man närmar sig en ny hyperinflation med ständigt stigande priser på nödvändiga varor.

I grannlandet Zambia är situationen allvarlig i södra och västra provinserna. Årets skörd blev mycket begränsad och uteblivet regn har lett till torra brunnar och dammar. Ett utbrott av mul- och klövsjuka har förvärrat situationen ytterligare, eftersom bönderna inte kan sälja djur för att köpa mat och betala skolavgifter. Nästa regn väntas tidigast i slutet av november.

Den rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte under torsdagen pekar bland annat på hur både klimatkrisen och befolkningsökningar gör att tillgången på mat minskar på många håll.

– Vi kommer att se effekter av klimatkrisen i Europa, men det kommer att bli mycket värre i låginkomstländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Det är viktigt att det svenska biståndet stödjer omställning till hållbart jordbruk i utvecklingsländerna. Hur marken används har stor betydelse både för tillgången på mat för en växande befolkning – och för klimatet, säger Anna Tibblin.

Vad gör We Effect?

We Effect arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer lokala bondekooperativ och gräsrotsrörelser för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk, genom att till exempel utveckla lämplig teknik för anpassning till klimatförändringarna. Ett exempel på detta är diversifiering av grödor. I både Zimbabwe och Zambia arbetar vi med flera projekt för att stödja framför allt kvinnor och ungdomar i entreprenörskap, där inkomsterna kan hjälpa till när skördarna uteblir.

Av

Ola Richardsson