Biståndsministern på digital resa till We Effect i Guatemala

Ett nära möte - tusen mil från varandra. I går besökte Sveriges biståndsminister Per Olhsson Fridh We Effects verksamhet i Guatemala för att lära sig mer om stora de utmaningar inte minst landsbygdsbefolkningen står inför. Resan var ett samarbete med en rad andra svenska organisationer och svenska ambassaden.

Biståndsminister Per Ohlson Fridh reste via Teams och en livelänk till byn Xesiguan i Guatemala där han träffade medlemmar från den lokala organisationen ACPC (Asociación Comité de Producción Comunitaria) som We Effect stödjer.

Medlemmarna i ACPA ägnar sig bland annat åt ekologisk odling, skydd av den omkringliggande skogen och olika initiativ för att stärka kvinnors ekonomi. Medlemmarna berättade om vilka framgångar de haft, så som ökade inkomster och mer mat på bordet, men också om deras utmaningar, bland annat skövlingen av skog, effekterna av klimatförändringarna och den pågående pandemin.

Barnen i byn har drabbats särskilt hårt av pandemin eftersom lärarna inte kommer till skolan och de har inte tillgång till det som behövs för att kunna delta digitalt i undervisningen. Många av föräldrarna är analfabeter och kan inte ge sina barn det stöd de behöver i undervisningen. Även kvinnorna har drabbats väldigt hårt eftersom de traditionellt sett tar hand om allt som har med hemmet att göra, så när skolan stänger så ökar bördan på kvinnor. Medlemmarna i ACPC har dock märkt en skillnad genom projektet, männen är nu bättre på att dela på hushållssysslorna.

Per Ohlsson Fridh var imponerad av arbetet och den resa som kvinnorna har gjort för att förbättra sin situation.

”Ni är ett fantastiskt exempel på att det hjälper att organisera sig och utbilda sig tillsammans och jag tar med mig den positiva energin och den kraften som ni besitter. När kvinnor stärks så stärks hela samhället” sa han.

Resan gjordes i samarbete med organisationerna IM, Act Svenska Kyrkan, Plan Sverige och Diakonia, tillsammans med svenska ambassaden i Guatemala.

”Våra partners i Guatemala möter Sveriges biståndsminister – via datorn. Hade vi gjort detta för ett år sedan? Antagligen inte. Kriser skapar också möjligheter. Låt oss bejaka dem” kommenterade We Effects generalsekreterare Anna Tibblin resan på Twitter.

 

Av

Karin Henningsson