Byn som fick tåget att stanna – årets kooperativ i Sverige 2018

De är byaföreningen som fick tåget att stanna, företaget att flytta till byn och flyttströmmarna att vända. Årets kooperativ i Sverige är Tvärålunds byaförening.

Årets Kooperativ är en utmärkelse som anordnas av We Effect, Coompanion och Arbetsgivarföreningen KFO. Nomineringar kommer från hela landet. En jury nominerar fyra finalister och allmänheten kan avgöra vem av dessa som blir årets kooperativ. Årets vinnare är Tvärålunds byaförening.

– Tvärålunds byaförening är ett inspirerande exempel på kraften hos människor som jobbar tillsammans för hållbar utveckling. Kooperation handlar om människor som går samman för att förändra sin situation – det fungerar både i Sverige och i de 25 länder där We Effect arbetar, säger Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

På de tolv år som byaföreningen verkat har man lyckats med mycket i byn med ca 500 invånare. Att skapa finansiering till en ny perrong så att tåget stannar i byn och möjliggör pendling till Umeå är hittills det mest avgörande. Nya familjer har flyttat in, huspriserna har stigit och det har också underlättat för boende att ta lån för renoveringar och utbyggnader med mera.

De flesta bybor är medlemmar i kooperativet, som inte har några anställda utan driver framgångsrik lokal näringslivspolitik med ideella krafter. Att samlas kring ett gemensamt syfte, ha olika kompetenser, bjuda in nyinflyttade och framförallt ha roligt tillsammans, beskriver föreningen som sitt recept på lokal utveckling.

– Tvärålunds byaförening är ett gott exempel på hur kooperativ möter lokala behov och skapar hållbar och inkluderande tillväxt, säger Gordon Hahn ordförande i Coompanion och även ordförande i juryn.

http://tvaralund.com/

Övriga finalister:

  • Backatorpsskolan på Hisingen i Göteborg
  • Stora Coop i Karlshamn
  • Dalakooperativet Koopus

Årets jury:

  • Eva Carlsson, Tillväxtverket
  • Jan Edén, KFO
  • Mats Evergren, NyföretagarCentrum Sverige
  • Gordon Hahn, Coompanion Sverige
  • Anna Tibblin, We Effect