En bit kvar till en verkligt feministisk biståndspolitik

Filta Natala i Hufwa i södra Zambia fick nästan ingen skörd i år. När det var hennes tur att få använda dragdjuren på åkern hade torkan redan kommit och skörden uteblev. Foto: Ola Richardsson

Regeringens fokus på feministisk utrikespolitik är utmärkt. Den har bland mycket annat varit en grund för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd och bidragit till att stärka EU:s arbete för jämställdhet.

Att handelsminister Ann Linde nu lanserar en feministisk handelspolitik är ytterligare ett bra steg i Sveriges arbete för en mer jämställd värld.

– Stöd till kvinnors ekonomiska egenmakt är centralt i en feministisk utrikespolitik, därför är det bra att regeringen nu på ett tydligare sätt vill driva på dessa frågor även i handelspolitiken. Biståndet är en självklar del av utrikespolitiken, och här finns mycket kvar att göra när det gäller jämställdhet. Nu ökar hungern i världen, vi är längre ifrån att nå mål två i de Globala målen och en del av lösningen på den utmaningen finns i en feministisk biståndspolitik, säger Camilla Lundberg Ney, talesperson för jämställdhetsfrågor på We Effect.

I låginkomstländer är det ofta kvinnorna som ansvarar för att odla mat till familjens konsumtion. Ändå har de sällan ägande- eller brukanderätt över marken, de har mindre kontroll över skördarna och mycket sämre tillgång till krediter, rådgivning och olika typer av stöd.

– En verkligt feministisk biståndspolitik borde prioritera omställningen till ett jämställt och hållbart jordbruk för att utrota hunger, ojämställdhet och fattigdom i världen.

– Dessutom behövs särskilda insatser för att se till att bistånd och stöd når kvinnor med småskaliga jordbruk, säger Camilla Lundberg Ney.

– Det är dags att vässa den feministiska biståndspolitiken ytterligare.