Experter från We Effect i Almedalen

Vill du fylla din panel i Almedalen med gedigen biståndsexpertis? We Effects experter har lång erfarenhet av biståndsarbete inom bland annat jämställdhet, klimat- och miljö, påverkan och jordbruksfrågor både i Sverige och utomlands och är kunniga, entusiasmerande och pedagogiska talare. Hör gärna av dig för mer information eller boka direkt via mail.

 

Anna Tibblin, generalsekreterare

Expertämnen: Demokrati, mänskliga rättigheter, kooperativt bistånd, utvärdering och utvecklingsfrågor.

Om Anna: Anna Tibblin är generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen. Anna har över 25 års erfarenhet av internationellt bistånds- och utvecklingsarbete, med starkt fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Anna har bland annat arbetat i södra Afrika, där hon var bosatt i Zimbabwe och Zambia, samt i Latinamerika, där hon bodde i Guatemala. Anna har även arbetat med att utvärdera biståndsinsatser och som journalist, bland annat som redaktör för tidningen Omvärlden.

– Jämställdhet är en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen. Det finns inga genvägar.

 

Jakob Lundberg, chef för Policy och påverkan

Expertämnen: Hållbar utveckling, resiliens, miljö, klimat, ekosystemtjänster, livsmedelsförsörjning, hunger, fattigdom, hållbart jordbruk, naturresurser och urban ekologi.

Om Jakob: Jakob Lundberg är Fil dr. i naturresurshushållning, tidigare FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) representant i Norden. Jakob har en lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling, global livsmedelsförsörjning och utvecklingsfrågor. Han har forskat vid Systemekologiska institutionen och Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet, samt författat åtskilliga artiklar inom miljö, klimat och utveckling. Han är styrelseordförande för Albaeco och innehar styrelseuppdrag för bl.a. CONCORD Sverige och AgriCord. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin.

– Vi kan inte komma till rätta med miljö- och hållbarhetsutmaningarna om vi inte lyckas bekämpa hungern och fattigdomen.

 

Camilla Lundberg Ney, ämnesansvarig Jämställdhet

Expertområden: Globala jämställdhetsfrågor, påverkansarbete.

Om Camilla: Camilla Lundberg Ney har mångårig erfarenhet av påverkansarbete kring jämställdhet, jämlikhet, folkbildning och internationell solidaritet. Sedan år 2005 arbetar hon på We Effect med policy- och påverkansfrågor med ämnesansvar för jämställdhet. I bagaget har hon studier i genusvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Hon har arbetat på tankesmedjan Arenagruppen samt en tid som politisk sekreterare till utbildningsminister Ingegerd Wärnersson. Camilla har varit ordförande för kulturtidskriften Fronesis, ledamot i föreningen Ordfront och vice ordförande i föreningen för Fairtrade. Under våren 2018 var hon representant i den svenska delegationen under det stora FN-mötet om jämställdhet, Commission on the Status of Women 62 som lyfte situationen för kvinnor och flickor på landsbygden i världen.

– Visste du att bara 23,4 procent av världens parlamentledamöter är kvinnor? Ska vi förändra det behöver vi följa pengarna och syna makten. Den granskningen blir en bra startpunkt för förändring.

 

Gunilla Steinwall, marknadschef

Expertområden: Strategiskt varumärkesarbete, marknadsföring och insamlingskommunikation.

Om Gunilla: Gunilla Steinwall är marknadschef på We Effect sedan 2016, med ansvar för kommunikation, marknadsföring, varumärke och insamling. Hon har mångårig erfarenhet av att driva stora kommunikations- och förändringsprocesser som ger resultat och har bland annat varit generalsekreterare på Hjärnfonden och kommunikations- och marknadschef på Moderna Museet. Under 90-talet ansvarade hon för att ta caffe latte till Sverige genom en kampanj för Svensk Mjölk. Hon har även varit generalsekreterare för stiftelsen En Rökfri Generation, presschef på Arkitekternas Riksförbund, vd för Ordning&Reda AB och lärare i marknadskommunikation på Berghs.

– Människor i Sverige är intresserade av globala frågor och vill göra en insats för ett rättvisare samhälle. Jag har ägnat mitt yrkesliv åt att utveckla och implementera innovativa strategier som sätter frågor på agendan och skapar skillnad. Och det är helt nödvändigt att vi når fram i dagens enorma brus, vi har bara tolv år på oss innan de globala målen ska vara uppfyllda.

 

Boka en expert till din panel

Vill du att Anna, Jakob, Gunilla eller Camilla ska medverka på ditt seminarium under Almedalsveckan? Kontakta helena.esscher@weeffect.se med din förfrågan, eller maila direkt till den du vill boka på fornamn.efternamn@weeffect.se.

Om We Effect

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Vi arbetar i 25 länder i fyra världsdelar, i nära samarbete med våra lokala partnerorganisationer. Våra fokusområden är jämställdhet, landsbygdsutveckling, bostäder och tillgång till mark. Vi vet att om jämställdheten ökar, minskar fattigdomen. Vi vet också att tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället. Vi-effekten? När människor tillsammans hjälper sig själva.