Fortfarande mycket få som känner till globala målen

Knappt fyra av tio svenskar känner till FN:s nya globala hållbarhetsmål. Endast hälften av dessa, två av tio, tror att världen kommer att nå målen. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect.

I Sifo-undersökningen svarar sex av tio, 62 procent, att de inte hört talas om FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Målen, som antogs av världens ledare i september 2015, ska vara uppfyllda 2030.

När We Effect lät Sifo mäta detta för exakt ett år sedan var bilden nästan lika dyster. Då var det tre av tio svenskar som kände till de globala hållbarhetsmålen. Idag är det alltså knappt fyra av tio, en marginell förbättring.
– Trots att regeringen i mars förra året tillsatte en delegation med uppdraget att ta fram en handlingsplan och uppmärksamma goda exempel märks det knappt bland medborgarna. Det är fortfarande ungefär lika få som ens vet att målen finns, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

En OECD-rapport pekade nyligen ut Sverige som det land som har bäst förutsättningar för att nå de globala målen. I Sifo-undersökningen svarar dock endast var femte tillfrågad, 20 procent, ja på frågan om man tror att det är möjligt att nå målen och utrota fattigdomen till år 2030. Precis som i förra årets undersökning är personer över 65 år mest pessimistiska. Bara 12 procent av pensionärerna tror att det är möjligt. Personer i åldrarna 15-29 år är mer optimistiska, även om det har sjunkit något sen förra året. Tre av tio unga, 32 procent, tror att det går att utrota fattigdomen till år 2030. Samtidigt kan över hälften av de som känner till målen inte nämna ett enda av de 17 målen.
– Resultatet visar att vi verkligen måste hjälpas åt om vi ska öka medvetenheten och engagemanget kring de globala målen. Både regeringen, de politiska partierna och civilsamhället behöver bidra om vi ska lyckas, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

Sifo-undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1 000 svenskar under perioden 5-8 juni 2017.  Ta del av Sifo-undersökningen (PDF).