”Fler måste förstå varför världen angår oss”

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

I en undersökning som presenterades igår av Aftonbladet/Inizio om vilka politiska frågor som väljarna anser är den viktigaste, svarar 33 procent sjukvården och 29 procent lag och ordning. Noll procent har kryssat i alternativet ”bistånd till fattiga länder”.

Inte en enda av de tillfrågade hade med bistånd som en av sina tre viktigaste frågor.

Svaret är på många sätt inte så förvånande – vi lever i ett samhällsklimat som vänder sig alltmer inåt, med en politisk rörelse i stora delar av världen som är nationalistisk och protektionistisk.

Den bild som många har, även i Sverige, är att vi har stora problem själva, som vi borde lösa först, innan vi kan bry oss om dem som lever i fattigdom och under sämre omständigheter i resten av världen.

Det finns mycket man kan säga om den mörka bilden som många har av hur vi har det i Sverige, inte minst i förhållande till hur människor har det i andra länder. Tyvärr måste jag konstatera att vi som biståndsorganisationer misslyckats med att förklara varför bistånd är viktigt.

Men det är också ett politiskt misslyckande. Det råder en bred politisk enighet om att vi ska bibehålla målet om att 1 procent av BNP ska gå till bistånd, ändå verkar förståelsen bland väljarna för varför bistånd är viktigt vara väldigt låg.

Att arbeta med utveckling i världens fattigaste länder handlar inte bara om medkänsla, solidaritet och övertygelsen att de mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Det handlar lika mycket om förmågan att se att hela världen hör ihop, och utvecklingen för människor i länder långt bort påverkar också oss.

Ta en så enkel sak som kaffe. När klimatförändringarnas konsekvenser drabbar bönder i Centralamerika, Asien eller Afrika påverkar det deras möjligheter till försörjning. När det blir varmare och regnar mer så minskar kaffeproduktionen. Men det påverkar också priset på och tillgången till kaffe här hos oss. Utvecklingen gäller inte bara kaffe, utan mängder av grödor och produkter som är viktiga även för oss som bor i Sverige.

Instabila och orättvisa samhällen är också den bästa grogrunden för konflikt och krig. Migrationsströmmarna, med miljoner människor på flykt, kan bara motverkas genom att man arbetar för hållbara samhällen med förutsättningar att försörja sig, leva i trygghet och därmed kunna leva kvar i sina hem. Ingen väljer att vara fattig och ingen väljer att vara på flykt, och det är allas ansvar att skapa förhållanden som förhindrar det.

FN:s globala hållbarhetsmål hör alla ihop, och ska vi nå dem måste förändringar ske på flera håll samtidigt. Arbetet att nå målen påverkar hela vår planet och alla samhällen på den.

We Effect arbetar med långsiktigt bistånd. Vi samarbetar alltid med lokala partnerorganisationer på plats i de länder vi verkar, med målet att på sikt dra oss tillbaka när människor fått verktyg att själva lyfta sig ur sin situation. Det tror vi är det bästa sättet att bidra till de globala målen.

Den nya regeringen har ett gemensamt ansvar att öka kunskaperna om de globala målen och varför de är viktiga. Vi förväntar oss en särskild kraftsamling av nya biståndsministern Peter Eriksson och miljö- och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin som samordnar Sveriges arbete med de globala målen.

Fler måste förstå varför världen angår oss.

Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect

Artikeln är ett svar på en kolumn i Aftonbladet angående en undersökning om vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/0ERWv2/listan-har-ar-fragorna-valjarna-bryr-sig-minst-om