Kampen gav resultat: Förbättrade villkor för landsbygdens kvinnor i Nordmakedonien

Zivka Gjurcinovska är jordbrukare och medlem i National Federation of Farmers. Fotograf: Blagojce Najdovski

Till följd av flera års intensivt påverkansarbete har We Effects samarbetsorganisation i Nordmakedonien drivit igenom förändringar som på nationell nivå förbättrar villkoren för kvinnor på landsbygden.

I Nordmakedonien är kvinnor på landsbygden en marginaliserad grupp och fördelningen av inkomster och resurser är ojämn.

Landets nationella strategi för jordbruk och landsbygdsutveckling, som antogs 2014, skulle ändra på detta. Men direktiven om att värdesätta kvinnors obetalda arbete på landsbygden och subventionera upp till 70 procent av minimilönen, har diskriminerande kriterier och många har lämnats utanför.

Med stöd av We Effect har National Federation of Farmers arbetat för att förändra riktlinjerna och säkerställa kvinnors socioekonomiska rättigheter.

Långsiktigt arbete har gett resultat

Nu meddelar regeringen i Nordmakedonien att förändringar kommer genomföras i den nationella strategin för jordbruk och landsbygdsutveckling, gällande anti-diskriminering av kvinnor och minoritetsgrupper på landsbygden. Förändringarna är helt i linje med det We Effect och National Federation of Farmers föreslagit.

I och med de nya direktiven kommer kvinnor på landsbygden kunna få ett statligt stöd för att göra direktinvesteringar i jordbruket, vilket möjliggör för dem att registrera sig som jordbrukare. På så sätt kan de säkra en skälig lön, framtida pensioner och social säkerhet.

– Det här är ett fantastiskt exempel på framgångsrikt påverkansarbete och en vändpunkt för kvinnor på landsbygden i Nordmakedonien. We Effect arbetar i alla länder där vi är verksamma med att stödja våra samarbetsorganisationer att driva viktiga frågor som kan förändra villkoren för människor. Jag är otroligt stolt över att vi bidragit till den här förändringen i Nordmakedonien, säger Anneli Leina, Regionchef för We Effect i Europa.

– Vi gläds över framgången och kommer att fortsätta se till att kvinnor på landsbygden inte glöms bort och att deras rättigheter uppmärksammas och skyddas, säger Vaska Mojsovska, ordförande för National Federation of Farmers och själv jordbrukare.

För mer information, kontakta Anneli Leina, Regionchef We Effect Europa: +38970300307