Klimatförändringar bakom akut matbrist i Malawi

We Effect slår i dag larm om den akuta matbristen i Malawi i södra Afrika. Världens fattigaste land har drabbats hårt av både översvämningar och torka under året. 2,8 miljoner människor riskerar nu matbrist. Klimatförändringarna är en viktig orsak.

Elever på en skola i Malawi-distriktet Mangochi får skollunch varje dag genom ett projekt som drivs av We Effect, World Food Programme och Malawiska staten. Bönder i trakten får utbildning av We Effect och samtidigt betalt för att leverera grödor som blir till luncher på tio skolor i landet.
Elever på en skola i Malawi-distriktet Mangochi får skollunch varje dag genom ett projekt som drivs av We Effect, World Food Programme och Malawiska staten. Bönder i trakten får utbildning av We Effect och samtidigt betalt för att leverera grödor som blir till luncher på tio skolor i landet.

We Effect bedriver utvecklingsprojekt i flera delar av landet, främst på landsbygden, och har fått allt tätare rapporter under hösten om den uppseglande matbristen. Enligt beräkningar från malawiska staten riskerar 2,8 miljoner människor akut matbrist. We Effects bild bekräftas av ett flertal instanser, däribland FN:s jordbruksorganisation, FAO, och Internationella röda korset, IFRC.

– Majsskörden blev 30 procent mindre i år på grund av översvämningar och torka, majsen är basfödan i landet och nu börjar böndernas förråd tryta. Dessutom är statens centrala majslager, som ska användas vid krissituationer som denna, snart slut, säger Alarik Sandrup, We Effects programchef i Malawi.

Malawi har en BNP per capita på endast 2 200 kr per år och rankas av Världsbanken som världens fattigaste land. Den absoluta merparten av Malawis 16 miljoner invånare lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Förutom majsen har även andra grödor som jordnötter, ris och bomull påverkats av väderleken, det slår mot människors ekonomi och tillgång till mat. Enligt de rapporter som nått We Effect är den dåliga skörden en direkt följd av klimatförändringarna. Stora delar av södra Afrika, till exempel Moçambique och Zambia, är också känsliga länder som ofta framhålls som potentiella områden för omfattande livsmedelsbrist.

– Totalt regnar det inte mer än tidigare och det är inte varmare, men regnen kommer allt mer sällan och oregelbundet. Det gör det svårare för bönderna att planera sin sådd och odla sina grödor, säger Alarik Sandrup.

We Effect har arbetat i Malawi i tio år, mycket av insatserna handlar om att stödja bönder att anpassa sig till klimatförändringarna. Till exempel genom att odla olika sorters grödor och plantera träd i anslutning till åkrarna, som kan suga upp vatten vid översvämningar och göra jorden bördig trots torka.

– Fattiga bönder är de som drabbas värst av klimatförändringarna. Nu arbetar vi tillsammans med andra organisationer, FN och den malawiska staten för att mildra den akuta krisen, bland annat genom matpaket på skolor. Samtidigt måste vi öka de långsiktiga insatserna som kan minska effekten av nya katastrofer, sannolikt har vi bara sett början av effekterna av klimatförändringarna, säger Alarik Sandrup.