We Effect gör krisinsats i Vietnam

72 människor har fått sätta livet till och hundratusentals påverkas av de svåra översvämningarna i norra Vietnam. We Effect gör nu en extra insats för att hjälpa bönder vars åkrar har förstörts.

Hittills har 72 människor rapporterats döda och 30 saknas i Vietnam på grund av översvämningarna. Närmare 50 000 hus har skadats eller svämmat över och runt 100 000 hektar åkermark har förstörts av de senaste veckornas intensiva regnande.

Ett hus som kollapsat i Nghia Lo.

We Effect arbetar långsiktigt i Vietnam med att stödja människor att ta sig ur fattigdomen. Nu avsätter organisationen 300 000 kronor för att bidra till den akuta återuppbyggnaden i provinserna Yen Bai, Nghe An och Son La.

Via samarbetspartner i de drabbade provinserna kommer We Effect att bidra med bland annat mat och nytt utsäde till utsatta lantbrukare.

­­- Vietnam är ett av världens mest sårbara länder när det gäller klimatförändringarna. Översvämningarna är en påminnelse om att människor redan i dag drabbas hårt av extremt väder, säger Magnus Persson, We Effects regionchef i Asien.