Kronprinsessan besökte Zimbabwe – i 45 minuter

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Den 4:e april besökte Kronprinsessan We Effects verksamhet i Zimbabwe. Där besökte Kronprinsessan ett kvinnokooperativ som arbetar med jordbruk och livsmedelsproduktion. Syftet med Kronprinsessans besök var att lära sig mer om hur Sverige bidrar till klimatanpassning och ökad matproduktion i utvecklingsländer genom vårt bistånd.

Resan gjordes digitalt, via en live stream. Det är ett innovativt koncept som We Effect tagit fram för att möjliggöra för fler besök ute i vår verksamhet utan de enorma resurser och utsläpp som fysiska resor kräver. Under 45 minuter träffade Kronprinsessan kvinnor från ett jordbrukskooperativ som använder och utbildar i nya metoder för odling i ett torrare klimat. Det är en viktig del i vårt arbete för att hjälpa bönder att anpassa sina jordbruk till ett varmare klimat. Kronprinsessan fick också se hur kvinnorna förädlar sina råvaror till livsmedelsprodukter.  

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Idén med digitala resor föddes av nödvändighet under pandemin, men är precis lika relevant idag. Tack vare den här tekniken kunde Kronprinsessan besöka vår verksamhet och prata direkt med våra partners på plats, trots hennes väldigt fulla kalender. Det är otroligt värdefullt, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Det är ett pilotprojekt med stor potential. Genom användning av satelituppkoppling och professionell utrustning för ljud och bild så kan vi göra faktiska besök långt ute på landsbygden där våra partnerorganisationer arbetar. Det ger oss helt nya möjligheter att visa upp vår verksamhet och skapa dialog mellan våra partners runt om i världen och beslutsfattare och andra intressenter i Sverige. Varje nytt land som vi gör en digital resa till kommer med sina egna utmaningar; Så varje nytt besök är ett lärotillfälle, konstaterar Zandra Nilsson som är projektansvarig. 

Bara tekniska aspekter som att ordna bra uppkoppling är en jätteutmaning på landsbygden i södra Afrika. Men sen handlar det också om att skapa en upplevelse som är lika intressant och interaktiv som om man var där fysiskt – det handlar om att skapa en värdefull dialog, säger Zandra Nilsson, projektansvarig för digitala resor på We Effect.  

Läs mer om besöket på Hovets hemsida här.