Lotta Folkesson ordförande för kvinnokommittén i Copa

Lotta Folkesson, We Effects vice ordförande, har valts till ordförande för kvinnokommittén i Copa, Committee of Professional Agricultural Organisations. Lotta Folkesson sitter även i LRF:s styrelse, och har varit medlem i Copas kvinnokommitté sedan 2015.
– Mitt mål är att vi i framtiden ska vara helt jämställda och då det inte längre finns behov av speciella kvinnokommittéer, säger Lotta Folkesson.

Lotta Folkesson och första viceordförande Danuta Lebioda.

Hon betonar vikten av att EU:s kvinnliga entreprenörer inom lantbrukssektorn står enade och ser till att jämställdhetsfrågorna finns med på EU:s beslutsfattares agenda.
– Det finns flera hinder för kvinnliga entreprenörer som jag nu på Copas mandat kommer att driva mot EU:s institutioner. Attityden mot kvinnliga entreprenörer, låga löner, ekonomiska och juridiska förhållanden mellan kvinnor och män är exempel på några sådana frågor och att det är viktigt att EU tar rollen av kvinnor i jordbruksföretagen på fullt allvar!

Mandatet som ordförande är på två år.