Betald mammaledighet för kvinnliga bönder i Nordmakedonien efter ihärdigt påverkansarbete

Det första mötet i arbetsgruppen som hölls på ministeriet för arbetsmarknad och socialpolitik i Nordmakedonien, där bland annat minister Jovana Trenchevska (i mitten), regionchef för We Effect Europa Anneli Leina (först till höger) och partnerrepresentanten Biljana deltog. Petrovska Mitrevska (först till vänster) och Stevan Orozovic (tvåa till höger).

Som ett resultat av We Effects och partnerorganisationen National Federation of Farmers (NFF) starka påverkansarbete kommer ett pilotprogram startas 2023, där registrerade kvinnliga bönder får betald mammaledighet genom landets jordbruksministerium.

När en kvinnlig bonde för 13 år sedan kom sent till ett möte med organisationen NFF uppdagades en lucka i lagen för kvinnliga bönder. Kvinnan hade blivit sen för att hon fött barn och inte haft rätt att ta ut föräldraledighet. Betald mammaledighet och sjukskrivning har varit en rättighet under lång tid för alla arbetande kvinnor i Nordmakedonien, utom för registrerade kvinnliga bönder.

Då för 13 år sedan förstod inga statliga institutioner det som ett problem. En oförtruten mobilisering och påverkansarbete inleddes för att hitta rättsliga mekanismer som ger registrerade kvinnliga lantbrukare rätt till föräldraledighet och sjukskrivning. Processen, som är starkt stödd av We Effect, initierades av partnerorganisationen NFF.

– Argumenten vi använde för att uppnå mammaledigheten var att använda CEDAW och ILO; vi har ratificerat dessa konventioner och då borde de förverkligas istället för att diskriminera kvinnliga jordbrukare, berättar Biljana Petrovska Mitrevska som är projektledare för utveckling och påverkan i NFF.

En grupp bildades så småningom i samarbete med ministeriet för jordbruk, skogsbruk och vattenekonomi, ministeriet för arbete och socialpolitik och Nordmakedoniens hälsoministerium och inkluderade representanter för alla andra statliga myndigheter, fonder och institutioner som var nödvändiga för att lösa frågan.

Efter ett år av påverkansarbete och arbete i gruppen – fann man en lösning. 2023 startar ett pilotprogram som ger registrerade kvinnliga jordbrukare rätt till betald mammaledighet. Programmet genomförs genom jordbruksministeriet och byrån för ekonomiskt stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling i Nordmakedonien.

– Vi är mycket stolta över denna prestation, säger regionchef Anneli Leina. Kvinnor på landsbygden har rätt till välbefinnande i varje skede av livet och graviditet och moderskap är en särskilt utsatt tid för kvinnorna och deras familjer.

Betald mammaledighet bör ses i ljuset av att vara en grundläggande kvinnlig rättighet och en grogrund för ekonomisk stabilitet till kvinnor på landsbygden. Den säkerställer också en fortsättning på ofta livsviktig inkomst som är nödvändig för hela familjens välbefinnande.

– Att slå vakt om blivande mödrar och ammande mödrars hälsa och skydda dem från diskriminering är en förutsättning för att uppnå reell jämlikhet, fortsätter Anneli Leina.

Enligt ordföranden för NFF, Vaska Mojsovska, är pilotprogrammet en enorm framgång. Gruppen har hittat en lösning på ett problem som har funnits i 30 år.

– En åtgärd som denna underlättar starkt utvecklingen av jordbruket som yrke i Nordmakedonien. Vi förväntar oss att detta kommer öka antalet registrerade kvinnliga jordbrukare, särskilt unga, och kvinnor som äger mark och ett jordbrukshushåll, säger Vaska.

När kvinnor blir registrerade som jordbrukare, blir det möjligt för dem att hyra eller äga marken. Detta bidrar till att de kan ha jordbruket som profession och försörja sig enbart på jordbruk.

Programmet för betald mammaledighet för registrerade kvinnliga jordbrukare har inkluderats i Republiken Nordmakedoniens budget för 2023 och kommer att genomföras under loppet av året. Gruppen som NFF etablerat kommer fortsätta samarbetet med alla tre departementen, för att finna en systemlösning för att den betalda mammaledigheten ska bli en permanent del av lagen.

Av

Ljiljana Mitevska

Vad är Cedaw och ILO?

Cedaw är det organ av oberoende experter som övervakar genomförandet av konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.

 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) ägnar sig åt att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter.