Pia Stavås Meier ny chef för We Effect i Latinamerika

Utvecklingen i Latinamerika går på många sätt åt fel håll, med eskalerande konflikter, våld, klimatkris och migration. We Effects arbete där är därför mer relevant än någonsin. Nu rekryterar We Effect en ny chef till regionen: Pia Stavås Meier.

Pia Stavås Meier är utbildad jurist och har arbetat hela sitt yrkesliv med internationella frågor med tyngdpunkt på utveckling, humanitärt bistånd, mänskliga rättigheter och flyktingfrågor, bland annat på UD. Hon har varit Latinamerikachef för Plan International, Internationell chef för Svenska Röda korset, Programchef för Plan Sverige och arbetat i fält för UNHCR i El Salvador och Colombia. Hon har bott i Latinamerika av och till sedan början av 90 talet.

– We Effect är en respekterad och viktig aktör i Latinamerika. Man vet vad man är bra på, vad man vill och hur man gör det. Jag är alltmer övertygad om att det är just det långsiktiga utvecklingsarbetet nära människor som ger resultat, inte kortsiktiga projekt, säger hon.

Den största utmaningen i Latinamerika sedan årtionden är skillnaden mellan fattiga och rika, och att ojämlikheten i många länder ökar snarare är minskar, menar Pia Stavås Meier. Lägg till det narkotikaindustrin med allt som den för med sig i form av organiserad brottslighet, våld, korruption och en svag statsapparat.

– Människor tvingas att fly eller väljer att migrera för att de inte ser någon framtid för sig själva och sina barn. Det krävs genomgripande åtgärder på såväl lång som kort sikt för att hantera den migrationskris som uppstått. Den enda som är riktigt effektivt är att åtgärda grundorsakerna, fattigdomen och våldet. We Effect arbetar med just detta; landrättigheter, landsbygdsutveckling, bostäder och inte minst jämställdhet, säger hon.

– Jag hoppas kunna bidra till att We Effect fortsätter att vara den aktör man är idag, men ännu bättre och ännu mer relevant.

Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect, menar också att situationen i de latinamerikanska länder där We Effect verkar blir alltmer komplex.

– Därför måste vi jobba ännu mer strategiskt för att stötta våra partnerorganisationer på bästa sätt, säger hon.

– Pia har den erfarenhet som krävs för att definiera vår framtida strategi för Latinamerika. Vi är stolta över att få arbeta tillsammans med henne.

Region Latinamerika består av Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia och Colombia.

Pia Stavås Meier tillträder den 1 augusti och kommer att rapportera till dn internationella chefen Andreas Dolk.