Ny rapport: Jämställdhet en förutsättning för att nå de globala målen

Betty Makiseru. Fotograf: Elisabeth Toll

Om alla kvinnliga jordbrukare hade samma förutsättningar som manliga skulle mer än 100 miljoner fler människor slippa gå hungriga. Jämställdhet är en förutsättning om världen ska ha en chans att utrota fattigdomen. Det konstateras i We Effects nya rapport Jämställdhetseffekten – för en hållbar utveckling.

Inte ett enda av världens länder är jämställt. Diskriminering på grund av kön existerar i alla samhällen och påverkar alla aspekter av en hållbar utveckling. Ska världen ha en chans att nå de globala målen till 2030 är satsningar på jämställdhet en förutsättning. Men på vilket sätt påverkar bristen på jämställdhet utvecklingen? I rapporten Jämställdhetseffekten – för en hållbarutveckling har biståndsorganisationen We Effect tittat närmare på frågan.

I rapporten analyseras fyra områden som är väsentliga för att långsiktigt utmana den globala fattigdomen och bidra till en hållbar utveckling. Områdena beskriver utmaningar som påverkar kvinnor med småskaliga jordbruk och kvinnor som saknar ett värdigt boende i utvecklingsländer.

Över 75 procent av de människor som lever i fattigdom, det vill säga på mindre än 17 kronor om dagen, bor på landsbygden. Många arbetar med jordbruk. I delar av Afrika och Asien står kvinnor för över hälften av arbetskraften inom jordbruket samtidigt som förhållandena ofta är svåra och könsstereotypa normer hindrar utvecklingen. Om världens jordbrukare, oavsett kön, hade samma förutsättningar skulle mellan 100 – 150 miljoner fler människor slippa gå hungriga.

– Sverige borde öka biståndet för hållbart och jämställt jordbruk och säkerställa att kvinnor med småskaliga jordbruk involveras och nås av stödet, menar Camilla Lundberg Ney, ämnesansvarig för jämställdhet på We Effect.

Rapporten lyfter också vikten av organisering för att bekämpa den globala fattigdomen. När människor organiserar sig för att förbättra sina levnadsvillkor, för att formulera krav och sätta press på beslutsfattare, skapas långsiktig och hållbar förändring.

– Om vi ska ha en chans att nå de globala målen till 2030 måste ojämställda strukturer synliggöras, ekonomiska resurser fördelas jämnare och kvinnors organisering och egenmakt stärkas, menar We Effects generalsekreterare Anna Tibblin.

Några siffror ur rapporten:

  • Globalt lever 736 miljoner människor i extrem fattigdom.
  • Över 75 procent av de människor som lever i fattigdom bor på landsbygden.
  • 43 procent av alla som jobbar med jordbruk i utvecklingsländer är kvinnor. I Asien och Afrika står kvinnor för över hälften av arbetskraften.
  • Knappt 13 procent av all mark i världen ägs formellt av kvinnor.
  • 1,7 miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till finansiella tjänster.
  • Uppskattningar visar att 1,8 miljarder människor saknar ett värdigt boende.

Här kan du läsa rapporten Jämställdhetseffekten – för en hållbar utveckling