Nya biståndsbudgeten: inga siffror, men nya idéer

Naume Ithungu. Foto: Catherine Waking'a

Precis som förra året väljer regeringen att presentera biståndsbudgeten utan att beskriva hur stora de olika satsningarna ska bli, vilket gör en analys svårare. Men i budgeten går att läsa om nya idéer som We Effect ser som viktiga för biståndet i en ny och alltmer utmanande tid.

Mattrygghet:

Regeringen konstaterar att hungern i världen fortsätter att öka för åttonde året i rad och att 345 miljoner människor i världen svälter. Därtill lever 2,4 miljarder människor med otrygg livsmedelsförsörjning, det motsvarar 30 procent av jordens befolkning. Problemet är större än att det går att lösa med nödransoner och matpaket. De globala matsystemen måste stärkas och utvecklas så mer mat produceras för fler.

I budgetpropositionen skriver regeringen att insatser i biståndet som ”integrerar försörjning, klimatanpassning och livsmedelstrygghet blir allt viktigare i den globala omställningen till gröna ekonomier”. We Effects har drivit den här linjen mot denna regering och tidigare regeringar. Vi är glada att man nu ser den fulla problemtiken och vill engagera sig i att skapa hållbara, långsiktiga lösningar för ökad livsmedelstygghet.

– Det är faktiskt unikt att göra dessa kopplingar mellan livsmedelstrygghet, klimatanpassning och försörjning. Det är precis den integrerarede ansats som krävs och som vi länge efterfrågat. Jag hoppas att regeringen möter denna utmaning med det engagemang och resurserna som krävs, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Det globala matsystemet som vi har idag klarar inte att skapa tillräckligt mycket mat och det är världens utvecklingsländer som drabbas hårdast. We Effect arbetar i 20 länder för att stärka böndernas ställning och möjlighet att odla mer mat som mättar fler. Genom att ge bönder ny kunskap och organisera dem för att få tillgång till resurser och förbättra sin marknadstillgång hjälper We Effect jordbrukare att bit för bit ställa om matsystemen så de bidrar till livsmedelstrygghet i några av världens fattigaste regioner.

Handel:

Målet med allt utvecklingsbistånd bör vara att kunna avveckla sin egna verksamhet. Det ska bidra till självständiga fria samhällen som klarar att ta hand om sin egna befolkning. Det innebär samhällen där det finns mat åt alla, arbeten att gå till, pengar att betala sina räkningar med och demokratiska strukturer att delta i. För oss är det självklart: Utan en fungerande, inkluderande ekonomi kommer inget samhälle kunna slå sig fri från behovet av stöd utifrån. Därför ser vi med tillförsikt fram emot regeringens reformagenda som ska öka synergierna mellan näringsliv och utvecklingsaktörer, ha ett ökat fokus på ekonomisk utveckling och söka nya vägar för att skapa tillväxt i utvecklingsländer.

We Effect har arbetat tillsammans med svenska företag för att skapa ekonomisk utveckling i 65 år och vi vet av erfarenhet att det är en otroligt komplex resa att fullfölja. Fallgroparna är många. Därför är det avgörande att regeringen förlitar sig på de erfarenhet och den kunskap som finns.

– För We Effect är detta inget nytt, det har varit vår kärnverksamhet sedan vi startade. Vi förlitar oss på Sveriges kooperativa företag för att kunna bidra till kooperativ ekonomisk utveckling i 20 länder. Vi vet att det funkar, men det måste göras genom långsiktiga satsningar med en stark lokal förankring. Vi hoppas att regeringen tar detta på allvar när reformagendan utformas och vi finns tillgängliga för att dela med oss av våra erfarenheter, säger Lotta Folkesson, styrelseordförande för We Effect.

Vid sidan av regeringens fokus på livsmedelstrygghet och handel är det glädjande att de prioriterar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Och i oklara tider är det extra välkommet att läsa i budgetpropositionen att regeringen håller fast vid det övergripande målet för biståndet – att dess syfte är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Foto: We Effect

Läs mer om hur vi arbetar med rätten till mat

I spåren av covid-19 och Ukrainakriget har miljontals människor som redan levde på marginalen knuffats ut i fattigdom. 780 miljoner i världen går till sängs hungriga och var 48:onde sekund dör en människa av svält. Därför har We Effects arbete med fokus på rätten till mat blivit ännu viktigare.

 

Läs mer