Rättvisa på tallriken – hur möter Sverige en ökad global hunger?

Coronapandemin visar hur livsviktig matproduktionen är i världen. I Sverige har inte minst bönderna och matvaruhandeln sett till att vi klarat oss väl i krisen. Fler i Sverige förstår nu vikten av inhemsk matproduktion för att minska sårbarheten inför nya kriser.

Globalt är matsituationen dock svårare än på länge. FN varnar för den värsta matkrisen på 50 år. Varje kväll går 690 miljoner människor och lägger sig hungriga. Ytterligare 130 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hungersnöd på grund av effekterna av Covid-19. Att detta är ett stort problem för mänskligheten aktualiserades idag då FN:s livsmedelsprogram, WFP, tilldelades Nobels fredspris för sitt arbete mot hungern i världen.

We Effect och Vi-skogen arrangerar därför ett livesänt samtal för att uppmärksamma Världshungerdagen den 16 oktober. Bland frågorna som diskuteras finns: Hur drabbas redan hårt prövade bönder i fattigdom av coronakrisen? Hur kan svenska konsumenter, matvaruhandeln och producenter agera för att bekämpa hungern i coronakrisen?

Under seminariet presenteras resultaten från en ny Sifo-undersökning om svenskarnas syn på hunger och matkonsumtion samt en rapport om hur hållbara jordbruksmetoder genom agroforestry kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. En film med röster från We Effect och Vi-skogens verksamheter visas.

Medverkande:
Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm
Lotta Folkesson, vice ordförande We Effect och styrelseledamot Lantbrukarnas Riksförbund
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen samt ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och tidigare landchef för We Effect Malawi
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen

Moderator: Marcus Lundstedt, chef för media och påverkan We Effect.

Datum och tid: Fredagen 16 oktober, kl 12-12.45 på We Effect och Vi-skogens Facebook

Länk till webbinariet

Världshungerdagen uppmärksammas den 16 oktober varje år världen över för att öka medvetenheten om hunger- och fattigdomsfrågor. Dagen sammanfaller med det datum då FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) grundades 1945.