Smådjursveterinär från Lanna rekryteras till ”världens tuffaste jobb”

80-timmarsveckor med 1,50 kr i timlön – i stekande hetta i södra Afrika. Det är vad som väntar Lisa Johansson från Lanna. I konkurrens med över 200 sökanden har hon rekryterats till ”världens tuffaste jobb”, som innebär att arbeta sida vid sida med den zambiska bonden Florida Sikufa. 

Lisa (Lis-Marie) Johansson som rekryterats till ”Världens tuffaste jobb” jobbar som smådjursveterinär i Lanna, Småland. Det är den vardagen hon nu kommer byta emot att under tre veckor arbeta sida vid sida med den zambiska bonden Florida Shanzala Sikufa i en by utanför staden Mumbwa, nordväst om Lusaka. Från morgon till kväll kommer Lisa få hjälpa till med både jordbruket och hushållet genom att till exempel samla bränsle för att kunna tillaga maten, hämta vatten och ta hand om de tre barnen. Och arbeta långa pass med hackan under brännande solsken på bomullsodlingarna.

– Jag tror att jag har mer att lära mig av Floridas sätt att leva än vad hon har av mitt, även om jag hoppas att inspirera de jag möter genom att visa att kvinnor kan få samma förutsättningar och möjligheter som män. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse och möjlighet att få uppleva en annan kultur på riktigt. Det ska bli intressant att se om vi är mer lika än olika, säger Lisa Johansson.

Biståndsorganisationen We Effect står bakom rekryteringen

Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där We Effect arbetar. Över 700 miljoner människor i världen lever i extrem fattigdom. Majoriteten av dessa är kvinnor och barn. Merparten bor på landsbygden och arbetar med jordbruk.

– Jag hoppas att jag kan ge den småskaliga jordbrukande zambiska kvinnan en röst i Sverige. Att jag kan visa deras vardag och förmedla hur vi kan hjälpa till att ge dem förutsättningar för att utveckla sin fulla potential genom till exempel utbildning och tillgång till mikrolån, säger Lisa Johansson.

Zambia ligger i södra Afrikas inland. Kvinnor i Afrika bär den stora bördan för både hushåll och jordbruk, men äger eller kontrollerar bara ett par procent av den odlingsbara jorden. Om världens kvinnor skulle ha samma villkor och samma tillgång till kunskap, mark, utsäde och marknad skulle skördarna kunna öka så mycket att 100-150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga, enligt FN:s jordbruksorgan FAO. Ökad kunskap är därför en förutsättning för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten.

– ”Världens tuffaste jobb” är ett sätt för oss att uppmärksamma att jämställdhet är nyckeln till att utrota fattigdom och hunger. Att stödja och satsa på just jordbrukande kvinnor i ett land som Zambia är helt avgörande. We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom, säger Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Trots de tuffa villkoren som arbetet innebär var det över 200 personer från hela Sverige som visat intresse. Bland de sökande fanns såväl jordbrukare som sjuksköterskor och poliser. Lisa Johansson får en lön på 18 kronor per arbetsdag, vilket motsvarar lönenivån för jordbruksarbetare i Zambia. Under tiden i Zambia kommer Lisa rapportera om sina upplevelser, för att få fler människor i Sverige att få upp ögonen för situationen för jordbrukande kvinnor i länder som Zambia.

Fakta:

  • “Världens tuffaste jobb” pågår från 15 januari till 10 februari 2019. Det är fjärde gången som We Effect rekryterar en kvinna från Sverige till Världens tuffaste jobb. Tidigare år har personen arbetat i Kenya, Uganda och senast i Malawi.
  • Zambia räknas som ett lägre medelinkomstland, samtidigt som över halva befolkningen lever i fattigdom. På landsbygden i Zambia har endast ca 4,5 procent av hushållen tillgång till elektricitet och de allra flesta löser sitt energibehov med brännved eller träkol med negativ klimat- och miljöpåverkan som följd.
  • Zambia ligger i södra Afrikas inland, med gräns mot Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola och Kongo-Kinshasa. I landet bor 17,7 miljoner invånare (2018) på totalt 753 000 kvadratkilometers areal.
  • 78 procent av alla som lever i extrem fattigdom bor på landsbygden och majoriteten arbetar med jordbruk. Men jordbruket är redan idag extremt påverkat av klimatförändringar vilket får svåra följder för människors möjlighet att försörja sig.


Mer information om projektet finns på 
www.tuffastejobbet.se.