Världen vinner på jämställdhet

Joyce Haweza kämpar för att få en egen inkomst och för att hennes dotter ska få en utbildning.

Skulle du klara dig på 17 kronor om dagen? Handla mat, betala hyran, köpa hygienartiklar. Svaret är troligtvis nej. Men att ha mindre än 17 kronor om dagen att leva på är vardag för 736 miljoner människor i världens fattigaste länder. Många av dem är kvinnor på landsbygden. Satsningar på jämställdhet är nyckeln för att utmana den globala fattigdomen och något vi tillsammans måste stå upp för.

Inte ett enda av världens 193 länder är jämställt. I Sverige så väl som i övriga länder har kvinnor och män olika förutsättningar att forma sina liv och samhället i stort. Det hindrar en hållbar utveckling. Och för människor som lever i fattigdom innebär ojämställdheten ytterligare begränsningar i människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor.

En av de kvinnor vars liv påverkas av bristen på jämställdhet är Joyce Haweza från Zambia. Hon ansvarar för familjens jordbruk, men det är hennes man som säljer maten som produceras. Han har också hand om pengarna familjen gemensamt tjänar. Det innebär att Joyce inte själv har en inkomst och hennes inflytande över nödvändiga satsningar på jordbruket är begränsat. Trots att hon varje dag sliter på familjens jordbruksmark.

Runt om i världen vittnar kvinnor om liknande berättelser. En konsekvens av kvinnor och mäns olika villkor är att bekämpningen av hunger och fattigdom går saktare. Siffror från FN:s jordbruksorganisation visar att 100-150 miljoner fler människor skulle slippa gå hungriga om alla jordbrukare, oavsett kön, hade samma förutsättningar. Världen vinner på jämställdhetseffekten.

Idag är det fler kvinnor än någonsin som sitter i världens parlament. I Afrika söder om Sahara har mödradödligheten de senaste decennierna sjunkit med 35 procent och internationellt minskar lönegapet mellan kvinnor och män. Det är resultatet av att jämställdhetskämpar och vardagshjältar runt om i världen outtröttligt stått upp för sina och andras rättigheter.

Men förändring sker inte av sig själv. Så här kan också du ta ställning för jämställdheten i värden:

1: Säg ifrån. Arbetet för en jämställd värld kräver modiga individer. Skriv en insändare, som den här. Eller säg ifrån på sociala medier när någon gör ett övertramp. Var den röst som många kvinnor i världen inte har. Stöd kvinnor och jämställdhetskämpar i din närhet.

2: Rösta i EU-valet. Lägg din röst på ett parti som du tycker arbetar bra för kvinnors rätt och ett jämställt samhälle.

3: Lär dig mer om FNs globala mål, som Sverige förbundit sig att bidra till. Mål 5 är att uppnå jämställdhet för alla till år 2030. Sprid kunskapen!

4: Stötta någon av de organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning genom jämställdhet. We Effect är en av dem.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect