Världens barn stödjer förskoleprojekt för romska barn i Albanien

Segregationen är tydlig i Albanien - och arbetslösheten skyhög hos den romska minoriteten.

Med stöd av Världens Barn, driver We Effect och vår lokala samarbetsorganisation AmaroDrom ett förskoleprojekt för romska, och andra utsatta, barn. På sex förskolor runt om i landet får barnen lära sig att läsa och skriva, träffa läkare och en trygg plats att vara på.

I Albanien lever den romska befolkningen i fattigdom och utanförskap. Arbetslösheten är skyhög, många saknar tak över huvudet och mat för dagen. Utbildning är avgörande för att bryta den onda cirkeln.

Projektet We Effect driver med stöd av Världens barn inkluderar barnens föräldrar, med särskilt fokus på kvinnorna. I många fall kan de inte läsa och skriva och är bundna till hemmet. Genom projektet får mammorna utbildning och socialt stöd. De får lära sig om vikten av utbildning och stöd i hur de kan läsa hemma med sina barn. När barnen är på förskolan får de också utrymme att söka jobb, utbilda sig, eller arbeta.

We Effects generalsekreterare Anna Tibblin berättar om förskoleprojektet i Albanien som drivs med stöd av Världens Barn.

Valmira Audiu läser med sina två barn varje kväll. Eller snarare, Valmiras äldsta dotter, Eva 9 år, läser med mamma Valmira och lillebror Endri, 4 år. Valmira gick inte i skolan som flicka och lär sig nu läsa i takt med sin yngsta son.

Brist på utbildning är vanligt bland den romska befolkningen i Albanien. Valmira växte upp med fem syskon och det fanns inte tillräckligt med pengar till skolgång. Barnen behövdes hemma. Föräldrarna saknade också utbildning och hade svårt att ta sig in i samhället.

Nu har Valmira sett till att dottern Eva får gå i skolan.

– Jag vill bli läkare när jag blir stor, säger Eva, och mamma Valmira ler stolt.

Valmira är 28 år och driver familjens småskaliga jordbruk i ett litet samhälle utanför staden Berat i Albanien. Maken har olika ströjobb på byggen.

Med stöd av We Effect har lillebror Endri, liksom sin syster, fått möjlighet till utbildning. Endri går i en av de sex förskolor som We Effect, tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation, driver med stöd av Världens Barn. På förskolan får Endri och de andra barnen lära sig läsa och skriva, de får läkarvård och en trygg plats att vara på.

– Jag är så glad att mina barn får gå i skolan. Att vara fattig betyder att jag inte kan uppfylla mina barns önskningar. Om de får utbilda sig, kommer de att få bättre levnadsvillkor än vad vi har idag, säger Valmira.

Förskoleprojektet inkluderar också barnens mammor. De får läshjälp och tips och råd om hur de kan läsa tillsammans med sina barn.

– Det är svårt att lära sig läsa som vuxen, men jag är glad att jag får chansen. Och att min dotter kan hjälpa mig, säger Valmira och ler stort.