”Vi applåderar regeringens ambition att hjälpa människor ur fattigdom”

We Effects styrelse på besök hos jordbruksministern i Nordmakedonien. Foto: Robert Englund

Regeringen vill att biståndet ska ge ekonomisk utveckling och bättre klimat för företagande och handel. De vill också öka insatserna i regionen kring Ukraina i denna svåra tid. Det är en bra ambition med stor potential. Vi vill bidra med våra insikter från Nordmakedonien, skriver representanter från flera kooperativa och ömsesidiga företag som står bakom organisationen We Effect. 

Den här debattartikeln publicerades ursprungligen på omvarlden.se

Handel och ekonomisk utveckling skapar välstånd. Det finns det gott om exempel som styrker det påståendet. Biståndets roll i sammanhanget är skapa förutsättningar för att samhällen ska kunna bygga sitt ekonomiska välstånd själva – inte minst genom handel. We Effect har arbetat med detta i 65 år tillsammans med svenska kooperativa och ömsesidiga företag, företag som själva var en bärande kraft när Sverige gick från fattigdom till välstånd för över 100 sedan.  

Nyligen deltog vi i en delegation bestående av We Effect och representanter från flera av organisationens kooperativa och ömsesidiga medlemsföretag på ett besök till Nordmakedonien. Vi reste dit för att undersöka vad som behöver göras för att bidra till landets ekonomiska utveckling och trygghet i skuggan av Rysslands krig mot Ukraina. Vi hoppas att våra insikter kan bidra till den reformagenda som regeringens biståndsminister just nu formulerar.  

  1. Kriget mot Ukraina har drabbat östra Europa väldigt hårt och mycket kan göras för att lyfta Ukraina och regionen. Nordmakedonien tillsammans med flera länder har varit beroende av export och import till och från både Ukraina och Ryssland. Dessa grannländer tampas nu med en försvunnen exportmarknad och skarpa ökningar i priser på många basvaror, insatsvaror och råmaterial som de vanligen importerat från Ukraina och Ryssland. Att hjälpa de värst drabbade länderna att finna nya importmarknader och få tillgång till nya marknader, som Sverige och EU, för sin export vore en mycket klok prioritering. Här spelar biståndet en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för dessa relationer.
     
  1. Fokusera på grundorsakerna till bristande ekonomisk utveckling. Vi representerar kooperativa och ömsesidiga företag som länge engagerat sig i utvecklingsarbete både i närområdet och globalt. För oss är det ett sätt att ta ansvar och är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi stödjer ett ökat fokus på goda förutsättningar för handelsutbyten. Först när det finns ett fungerande rättsväsende och en byråkrati utan korruption och en ekonomisk infrastruktur att lita på kan handeln blomma på riktigt. Det gäller i såväl Nordmakedonien som de flesta andra kontexter.
     
  1. Ta vara på alla kompetenser som kan bidra till ekonomisk utveckling. För att handeln med utvecklingsländer ska stärkas så krävs engagerade företagare som vill hitta nya möjligheter och testa nya marknader. Den expertis och erfarenhet som svenska civilsamhällesorganisationer samlat på sig över decennierna kan bidra till att handeln gynnar utvecklingsländernas befolkning. Det krävs också en aktiv involvering från myndigheter både på plats och i Sverige. När regeringen nu ska utveckla biståndet för att än bättre gynna ekonomisk utveckling och handel är det helt centralt att alla dessa perspektiv tas med i formuleringen av den nya reformagendan.  
     

Den kooperativa rörelsen tror på hjälp till självhjälp. Därför applåderar vi regeringens ambition att hjälpa människor i utvecklingsländer att lyfta sig själva ur fattigdom och göra resan mot välstånd som Sverige gjorde för 100 år sedan. Men det finns inga genvägar. Vårt budskap är – ta tillvara den kompetens som finns i såväl civilsamhället som bland företag. Då kan vi få till den kraftsamling som stärker Ukraina, regionen och utvecklingsbiståndets kvalitet.  

Ann Charlott Folkesson, ordf, LRF Västerbotten, ordf We Effect
Helen Persson, Chef Medlemsverksamhet KfS, vice ordf We Effect
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, styrelserepresentant för OK-föreningarna i We Effect
Ola Fernvall, kommunikationschef Folksamgruppen, styrelseledamot We Effect
Anna Carlström, senior rådgivare Lantmännen, styrelseledamot We Effect
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB, styrelseledamot We Effect
Lina Öien, chef hållbar utveckling Riksbyggen, styrelseledamot We Effect
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect