Vi visar ministern hur man kombinerar bistånd och handel på riktigt

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, Helen Persson från Konsumentföreningen Stockholm, Johan Forssell, bistånds- och handelsminister, Lars Pilengrim och Johan Wellander från Lykke. Foto: Robert Englund

I fredags fick We Effect och Lykke Kaffegårdar besök av biståndsministern. Under besöket diskuterade vi hur företag och biståndsaktörer kan samverka för att skapa ekonomisk utveckling. Precis som ministern konstaterade kan biståndet ensamt aldrig införliva 2030-målen. Företagen måste med på tåget. Men hur det ska gå till är inte självklart eller enkelt.

Sedan ett par år arbetar We Effect tillsammans med det svenska kaffeföretaget Lykke Kaffegårdar och Konsumentföreningen Stockholm (KfS) med ett unikt pilotprojekt. Vi vill ge kaffebönder i Uganda ny kompetens så de kan odla sitt kaffe på ett hållbart sätt och sälja det till ett högre pris på den globala marknaden, utan giriga mellanhänder. Det handlar om att utmana normerna i en smutsig bransch förklarar Lars Pilengrim på Lykke.

Kaffebrancshen är, ursäkta min svenska, fucked up. Bönder far illa och miljön förstörs. Hela vår affärsidé är att ställa den ordningen på ända. Då behövs den kompetens som We Effect har, säger Lars.

Dessa bönor har nu kommit till Sverige och finns som ett fantastiskt premiumkaffe i Lykkes sortiment. Kaffet kommer också inom kort säljas i flera Coopbutiker. Lars Ericsson från KfS, som gav ett lån till projektet, förklarar varför de ville involvera sig som finansiärer.

– Våra medlemmar och kunder älskar kaffe. För oss är det en viktig del av både vårt hållbarhetsarbete och vårt medlemserbjudande att kunna erbjuda ett etiskt och ekologiskt hållbart kaffe. Därför gick vi in och gav ett lån till projektet. Men eftersom det skapat en produkt på marknaden ser vi goda möjligheter att få igen vår investering, säger Lars.

Att bistånd inte kan hjälpa alla världens fattiga till välstånd är grunden till biståndsministerns reformagenda. Och det stämmer; även om alla världens länder dubblade sina biståndsinsatser skulle det inte räcka. Ekonomier måste stärkas och bli självgående säger Johan Forssell.

– Ska vi nå 2030-målen måste vi bidra till en ekonomisk utveckling där länder inte längre är beroende av bistånd. Det är enda sättet. Och då behövs ett bistånd som leder till ökad handel, säger Johan.

Projektet visar på att det finns potential att samordna företags och biståndsorganisationers kompetenser för att skapa gemensam nytta – i det här fallet får Lykke ett unikt kaffe att sälja, KfS stärker medlemsvärdet genom att sälja kaffet i sina Coopbutiker. Men viktigast av allt har bönderna i Uganda fått ny kompetens som gör att de kan odla bättre kaffe som kan säljas till ett högre pris.

Förutom att projektet ger bönderna från denna svårtillgängliga del av Uganda nya kunskaper och tillgång till en global marknad för premiumkaffe och specialkaffe skapar samarbetet mellan We Effect och Lykke ytterligare en dimension av win-win-win. We Effects långa erfarenhet av att arbeta med inkluderande och kooperativ ekonomisk utveckling, med särskild fokus på jämställdhet, har stärkt de kvinnliga böndernas roll i kaffeproduktionen och visar vägen till ett lönsammare jordbruk för nästa generation kaffebönder.

– Att skapa handel innebär inte automatiskt att skapa utveckling. Handelns förtjänster måste också komma lokalbefolkningen till del och bidra till en inkluderande utvecling där kvinnor har en betydande roll. Det här projektet visar hur man åstadkommer det, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Av

Robert Englund