We Effect deltar vid FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter

Betty Makiseru Kwefaako, medlem i bostadskooperativ i Uganda som stöds av We Effect. Foto: Elisabeth Toll

FN:s årliga toppmöte för jämställdhet, Kvinnokommissionen, har inletts med fokus på att öka kvinnors makt och inflytande. We Effect deltar för att lyfta frågan om vikten av jämställdhet i jordbruket för att motverka hungern i världen.

Varje år samlas FN:s medlemsländer i högkvarteret i New York för att ta fram mål och åtgärder som kan öka jämställdheten i världen. Den så kallade Kvinnokommissionen sker i år virtuellt, den 15-26 mars, med frågor som kvinnors makt och inflytande, kvinnor och flickors egenmakt, och våld mot kvinnor på agendan.− I pandemins spår ökar ojämlikheten, matbristen och våldet mot kvinnor. Sveriges deltagande i FN:s kvinnokommission är särskilt viktigt i detta krisår. Nu måste progressiva krafter gå före, gå samman och stå upp för kvinnor och flickors rättigheter och inflytande, säger Camilla Lundberg Ney, jämställdhetsexpert på We Effect.

We Effect deltar med representanter från huvudkontoret i Stockholm samt från Afrika, Latinamerika och Balkan. En viktig fråga för We Effect är att investeringar som görs i landsbygdsutveckling i större utsträckning kommer kvinnor och flickor till del.

− Att ha tillräckligt att äta varje dag är en mänsklig rättighet. Vi måste se ett ökat fokus på ett jämställt och hållbart jordbruk om vi ska nå FN:s globala mål om att utrota hunger och nå jämställdhet, säger Camilla Lundberg Ney.

Torsdagen den 18 mars deltar Camilla Lundberg Ney i ett sido-event som handlar om hur återhämtningen från coronakrisen kan ske på ett sätt som skapar en mer jämställd, rättvis och hållbar värld.

−  I inledningsanförandet kallade Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women, coronapandemin för den mest diskriminerande krisen någonsin eftersom den slår hårdast mot de som redan har det svårast, särskilt kvinnor och flickor, säger Camilla Lundberg Ney.

I anförandet lyfte Phumzile Mlambo-Ngcuka bland annat fram att två tredjedelar av de som förlorat sina arbeten under pandemin är kvinnor och att 47 miljoner kvinnor kommer att falla ner i absolut fattigdom i år i spåren av pandemin.

Följ We Effect på twitter och Instagram för rapporter från Kvinnokommissionen under de kommande två veckorna. @weeffect

Den 18 mars arrangerar den globala kooperativa paraplyorganisationen International Cooperative Alliances eventet Women in leadership for a just recovery. För information och registrering: https://crm.ica.coop/civicrm/mailing/view?id=2443&amp%3Breset=1

 FAKTA/FN:s Kvinnokommission

  • Den första kvinnokommissionen, Commission on the Status of Women (CSW), hölls i februari 1947, två år efter att FN grundades.
  • Årets Kvinnokommission är den 65:e sedan starten. Teman för årets möte är kvinnors makt och inflytande, kvinnor och flickors egenmakt, samt våld mot kvinnor.
  • Sverige deltar i mötet med en delegation som leds av jämställdhetsminister Märta Stenevi.

För mer information och intervjuer kontakta:
Anna Koblanck
Medieansvarig
anna.koblanck@weeffect.org, 072-070 17 81

Om We Effect
We Effect är den svenska kooperationens biståndsorganisation med verksamhet i ett 20-tal länder tillsammans med 160 partnerorganisationer. We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen genom att verka för rätten till mat, jämställdhet, klimaträttvisa, hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Organisationen grundades 1958 och är världens största kooperativa biståndsorganisation. Läs mer på www.weeffect.se