We Effect har avslutat sin verksamhet i Paraguay

Evelyn López är en av av de ungdomar som fått stöd genom We Effect i Paraguay. Här i Asuncións fattigaste områden finns inte många jobbmöjligheter. Men en grupp unga försöker förändra det. I områdets allaktivitetshus anordnas kurser för de boende. "För vårt samhälle är det bra att unga människor engagerar sig eftersom det tar dem ur dåliga saker, kriminalitet, drogmissbruk mm. Foto Liinu Rämö-Diaz

Efter 23 år i Paraguay, med många goda resultat, har We Effect avslutat sin verksamhet i landet.

We Effect började stödja lokala organisationer i Paraguay 1996. Arbetet inleddes bara några år efter fallet av diktatorn Alfredo Stroessner, som hade styrt landet med järnhand sedan början av 1950-talet. Det var en brutal militärdiktatur, där oppositionella mördades och där militären anklagades för folkmord.

De organisationer som överlevde diktaturen var svaga och splittrade. Det som förenade dem var en vilja att bygga en fungerande demokratisk stat. Under de första åren gick We Effects stöd till den nyväckta lantbrukskooperationen som organiserade småbönder och producentkooperativ.

Under åren fortsatte We Effects arbete i landet att utvecklas. Stöd till  organisations-utveckling, påverkansarbete samt utbildning av kvinnor och män i frågor om jämställdhet, omsorgsekonomi och agroekologi har varit viktiga kompenenter, som gett goda resultat. We Effect har bidragit till att stärka organisationer som arbetar till försvar för småbönder och lantarbetares rättigheter, liksom till att bygga upp bostadskooperationen från grunden.

– Idag är bonderörelsen mer enad än tidigare, och i delar av landet har våra partners exempelvis lyckats etablera lokala marknader för ekologiska produkter. När det gäller bostadskooperation finns nu ett juridiskt ramverk för byggnation och mark, statliga krediter som fattiga människor har råd med och flera hundra bostäder där fattiga människor idag lever sina liv, säger Pia Stavås Meier, regionchef för We Effect för Latinamerika.

I juni 2016 fattade We Effects styrelse beslutet att stänga verksamheten i landet. Beslutet baserades på en analys av We Effects resurser och möjligheter att bidra till en större förändring. En utfasningsstrategi utvecklades under en period av tre år tillsammans med partnerorganisationerna CCVAMP, CEARD, Cobañados, MAIPY och CDE.

We Effect avslutade sin verksamhet i Paraguay den 31 december 2019. Det officiella avslutningsevenemanget organiseras tillsammans med nuvarande och tidigare partnerorganisationer den 13 februari 2020.