We Effect lyfter kvinnliga entreprenörer på Gender Forum

Den 15 – 17 april träffas representanter från hela världen i Stockholm för att diskutera hur jämställdhetsfrågan kan intensifieras. The Stockholm Forum on Gender Equality mobiliserar civilsamhället, regeringar, privat sektor och akademier från hela världen.

We Effect och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) är värdar för ett gemensamt seminarium som belyser det omfattande och viktiga arbetet vi bedriver för och med landsbygdskvinnor som lever i fattigdom. I panelen finns bland andra Faith Mutuku, jämställdhetsexpert på We Effect i Östafrika samt Thandiwe Chidavarume från We Effects samarbetsorganisation  Women and Land i Zimbabwe. Anna Tibblin, tillträdande generalsekreterare för We Effect, kommer att moderera seminariet Forestry and farming – a women’s business, som kommer att diskutera hur vi kan stärka kvinnors entreprenörskap och ledarskap i producentorganisationer.

Linn Lukschandl, Programchef, We Effect Latinamerika, kommer att delta i en panel där Ann Linde, EU- och handelsminister är värd, om att utforma en inkluderande handelspolitik.

Rachael Mwikali Mueni, sammankallande för organisationen Coalition for Grassroots Human Rights Defenders (CGHRD) i Kenya, och vinnaren av We Effect pris De fattigas lobbyist 2016 kommer att delta i både öppnings- och stängningsplenum.

Följ oss på Twitter under Stockholm Gender Equality Forum via @weeffect. Läs biografier om våra talare på weeffect.org.