Långsiktigt och hållbart – det är vägen framåt

Bostadskooperativ i Filippinerna. Foto: Marcus Lundstedt
Bostadskooperativ i Filippinerna. Foto: Marcus Lundstedt
We Effect arbetar för att alla människor ska kunna äta sig mätta och ha en trygg plats att sova på. Genom att samarbeta med kooperativa organisationer stöttar vi människor att gå samman och själva ta sig ur hunger och fattigdom. Med rätt stöd idag behövs inte vår hjälp imorgon.

We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation och samarbetar med OK så att människor som lever i fattigdom ska kunna bli självständiga och stå starkare mot kriser.

Bild på en knuten hand som håller i korn på ett fält.
Foto: Riccardo Gangale

Vi rustar människor för framtida kriser.

Klimatförändringarna drabbar de som redan lever i fattigdom värst. Torka, översvämningar, skogsbränder och stigande temperaturer förstör bostäder och gör det svårare för människor i fattigdom att sätta mat på bordet.

 

Genom We Effects arbete bidrar OK till att bygga klimatsmarta bostäder och utbilda småskaliga bönder i klimatanpassat jordbruk, så att människor kan få en hållbar livssituation och stå bättre rustade för framtida kriser.

Medlemmar i Kipkellion Women in Coffee visar upp sitt kaffe. Foto: Catherine Waking'a

Den kooperativa modellen

Vi arbetar tillsammans med kooperativ eller medlemsbaserade organisationer för att göra det möjligt för kvinnor och män som lever i fattigdom att tillsammans förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och bidra till ett rättvist samhälle. När utveckling sker på människors egna villkor, blir förändringen bestående och långsiktig. Genom kooperativet får medlemmarna också en känsla av trygghet, syfte och gemenskap.

 

Vi har arbetat med kooperativ utveckling i 65 år. Vi vet att det fungerar och att människor är starkare tillsammans.

Så gör pengarna skillnad

Unga bönder möter utmaningar och skapar hopp i Malawi
Södra Afrika

Unga bönder möter utmaningar och skapar hopp i Malawi

Från fattigdom till framgång: entreprenören Chisomos inspirerande resa
Södra Afrika

Från fattigdom till framgång: entreprenören Chisomos inspirerande resa

Synliga framsteg för Eunices bomull
Södra Afrika

Synliga framsteg för Eunices bomull

Från stinkande avfall till betryggande inkomst
Östra Afrika

Från stinkande avfall till betryggande inkomst

Världskarta över We Effects regioner

Detta är We Effect – världens största kooperativa biståndsorganisation

  • Svensk biståndsorganisation som grundades 1958 av den svenska kooperativa rörelsen.
  • Ägs av drygt 60 medlemsorganisationer, några av Sveriges största kooperativa företag och föreningar.
  • Samarbetar med över 160 partnerorganisationer i 20 länder. Det är vi-effekten. Det är We Effect.
Läs mer om vårt arbete

Mer om samarbetet

OK var 1958 en grundarna till We Effect, och har sedan dess haft ett stort engagemang i att stötta organisationen. Idag arbetar We Effect och samtliga av OK:s ekonomiska föreningar tillsammans för att både öka kännedomen om, och samla in pengar till, We Effects verksamhet.