Bild på en knuten hand som håller i korn på ett fält.

En testamentesgåva som bekämpar hungern

Foto: Riccardo Gangale
Foto: Riccardo Gangale
När du skriver in We Effect i ditt testamente är du med och bekämpar hunger i världen. Tack vare din testamentesgåva får fler människor chansen att ta klivet ur fattigdom och hunger för gott.

I ett testamente berättar du för dina efterlevande hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du skriver ditt testamente.

Checklista

Testamentet ska vara skriftligt, försett med datum och undertecknat av dig.

Testamentet ska vara bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen som båda är vid full psykisk hälsa. Du får inte vara släkt med vittnena och de får heller inte stå med i testamentet.

Förvara testamentet säkert. Du behöver inte registrera ditt testamente någonstans, men förvara det på en plats där det säkert hittas. Ge gärna en kopia av testamentet till några personer som du litar på.

Du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente. Det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller.

Paula Bernal. Foto: Philip Krook

Så här kommer ditt arv till nytta.

We Effect arbetar för att utrota hungern i världen. Vi stöttar lokala kooperativa organisationer, där människor går samman för att få en starkare röst. Då blir effekten att fler familjer får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet. Pengarna används alltid där de gör mest nytta!

 

Läs mer här