Vart går pengarna?

Pengarna som samlas in går till We Effects biståndsarbete i 20 länder, och används i program för att motverka hunger, fattigdom och nå jämställdhet där de behövs som bäst.
Programmen görs i partnerskap med 160 lokala organisationer som är experter på att identifiera behov och lösningar som gör störst skillnad på plats. Vi kallar det hjälp till självhjälp. Arbetet sker i 20 låginkomstländer, i Afrika, Latinamerika, Europa och Asien.
Vi har som uttalat mål att minst 50 procent av alla medel ska nå kvinnor. Det görs genom programmen där kvinnor och mäns aktivitet följs upp. Många av våra samarbetsorganisationer är just kvinnoorganisationer.

 

Frågor och svar om hur det fungerar när du ger en gåva till We Effect.