Verksamhetsberättelse 2021

Kvinnokooperativ i Palestina. Fotograf: Marcus Lundstedt
Kvinnokooperativ i Palestina. Fotograf: Marcus Lundstedt
För allas rätt till mat - We Effects verksamhetsberättelse 2021

År 2021 var omvälvande och fyllt av utmaningar, men också av hårt arbete och en stor portion kreativitet. Pandemin tvingade oss att tänka om; vi lärde oss nya sätt att lösa gamla problem. Vi vet att vårt arbete har bidragit till bättre liv för människor som lever i fattigdom. Vi är oerhört stolta över de resultat som våra medarbetare och partnerorganisationer åstadkommer, både var för sig och tillsammans.

Vi är också stolta över att den svenska kooperationen håller en fast blick ut mot världen och fortsätter jobba för att, tillsammans med We Effect, bekämpa hunger och fattigdom som ökat under pandemin och som nu förvärras ytterligare av kriget i Ukraina. Vi ser nu snabbt stigande matpriser. 

Verksamhetsberättelsen 2021 i PDF-format

Margret Njoki. Foto: Anders Hansson

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina vittnade de småskaliga bönder vi arbetar med runt om i världen om ökade priser på utsäde och mat i spåren av pandemin. De vittnade även om att klimatförändringar – mer torka, fler översvämningar – gör det allt svårare att producera mat. Vi står inför den värsta globala hungerkrisen på 50 år.

I Sverige klarar de flesta att betala lite mer för maten, men i andra delar av världen saknas marginaler. I Tanzania spenderar människor i genomsnitt 60 procent av sina inkomster på mat. Motsvarande siffra inom EU är 12 procent. Höjda mat-priser handlar alltså inte enbart om att det blir dyrare i affären – de leder också till ökad hunger.

Vi ser snabbt stigande matpriser och står inför den värsta globala matkrisen på 50 år.

Vi önskar att vi kunde skriva att vi går mot ljusare tider. I stället lever vi i en tid av ökad oro och orättvisa. Vi möter detta med vår erfarenhet, men också med ett djupt engagemang och en verksamhet som gör skillnad. Vi kommer att fortsätta jobba för att småskaliga bönder ska kunna producera för den egna familjen och befolkningens behov. För att också fattiga länder ska bli mer självförsörjande och ha bättre förutsättningar att anpassa sig till klimatkrisen. Vi kommer att fortsätta jobba för alla människors lika rätt till mat.

Några av våra resultat 2021:

 

Vår verksamhetsberättelse 2021 i full version

Läs/ladda ner här

Ladda ned