Lantmännen

På denna sida finner du allt material som tagits fram exklusivt till Lantmännen. Här finns också bilder och information om Lantmännens fokusprojekt i Kenya.

Kontaktperson: Patric Meyer

Insamling

När ni startar insamlingar till We Effect kan ni använda swishnummer 123 074 51 90. Det numret är kopplat till er i vårt system och gör det lätt för oss att följa upp er insamling.

Lantmännens QR-kod till Swish

Ladda ned

Bilder

Anne k Muljekho och Sylvester Kiprono Yagan, Baringo Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Anne K. Muljekho, Baringo Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Anne K. Muljekho, Baringo Kenya, fyrkantig bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Biogastillverkning Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Biogasspis Mumberes Kenya, stående bild Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Demonstrationsodling Mumberes Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Demonstrationsodling Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Demonstrationsodling Mumberes Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Små fröplantor Mumberes Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Närbild fröplantor Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Konservering av foder, Mumberes Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Kiprotich Towett, Mumberes Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Kiprotich Towett, Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Mumberes utbildningscenter, Kenya, liggande bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Frön, Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Frön, Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Behållare för vattensterlisering, Mumberes Kenya, stående bild. Foto: Johanna Wolff

Ladda ned

Trycksaker

One pager om fokusprojekt

Ladda ned

Fokusprojekt – Bamscos

De senaste fyra regnperioderna i Kenya har varit ovanligt torra. Skördarna torkar bort och tillsammans med ökade priser på mat och foder har allt färre bönder med småskaligt jordbruk möjlighet att äta sig mätta. Många tvingas sälja boskap och går miste om sin inkomst.

We Effect har arbetat med att stärka småskaliga bönder i Kenya under många årtionden. I samarbete med Lantmännen och tillsammans med den lokala kooperativa föreningen BAMSCOS drivs nu ett projekt som ökar böndernas motståndskraft och produktion i regionen Baringo. Medlemmarna är i första hand kaffe- och mjölkbönder.

Utbildning som stärker bönderna

För att bönderna ska minska sin sårbarhet och öka inkomsterna utbildas och stöttas de bland annat i att odla eget foder. Vid särskilda utbildningscentrum provodlas nya mer torktåliga grödor och bönderna utbildas i konserveringsmetoder som gör att fodrets hållbarhet och näringsvärde ökar. Bönderna får också utbildning i boskapsskötsel och erbjuds billiga försäkringar av boskapen.

Särskilt fokus på kvinnor

För att stärka kvinnors ekonomiska självständighet har dubbelt medlemskap införts inom projektet. Det innebär att båda makarna har individuella medlemskap i kooperativet. Initiativet har lett till att kvinnors infl ytande och motivation att investera i den egna gården ökat. Många kvinnliga medlemmar har bland annat, med kooperativets stöd, startat upp små hönsgårdar med försäljning av kycklingar och ägg. Genom att öka antalet inkomstkäl-lor minskar familjens sårbarhet och människor kan sätta mat på bordet.