Bild på kvinnlig bonde i sina odlingar.

Bättre villkor för kaffebönder i Uganda

Joseline Tuhaise. Foto: Moses Mubiru
Joseline Tuhaise. Foto: Moses Mubiru
Från bergssluttningarna i västra Uganda till kaffekoppen i Sverige, via ett litet rosteri i Hökarängen. Sedan ett par år arbetar KfS tillsammans med We Effect och det svenska kaffeföretaget Lykke Kaffegårdar med ett unikt pilotprojekt. I projektet får kaffebönder i Uganda ny kompetens så de kan odla sitt kaffe på ett hållbart sätt och sälja det på den globala marknaden, utan dyra mellanhänder.

Bergsområdet Mt Rwenzori i västra Uganda kallas Mountains of the Moon, eftersom de höga bergen ser ut att sträcka sig efter månen. Precis under bergstopparna växer regnskog vilket skapar ett unikt mikroklimat i området. Här odlas kaffe på en altitud på 2000 meter över havet. Kaffet odlas här av småskaliga familjejordbrukare på små jordplättar i otillgängliga områden, med traditionella metoder och helt utan maskiner.

Kaffebönderna här kämpar för sin överlevnad och inkomsterna från jordbruket är små och osäkra. Världsmarknadspriset på traditionellt kaffe är väldigt skiftande och som mindre producenter i otillgängliga områden har kaffebönderna varit hänvisade till ”middle-men” som åker runt i området och köper kaffet till lägst möjliga pris. Ofta får bönderna så lite betalt för sitt kaffe att de inte kan försörja sig, äta sig mätta eller låta barnen gå i skolan.

Bwambale Elly och Kabugho Scovia med familj. Ellen Muhindo, Quality Control Manager på Lunar (t.h.) Foto: Maria Kaarto

Tillgång till en global marknad och schyssta villkor

I ett samarbete mellan KfS och We Effect skapas nu unika förutsättningar för bönder i Mt Rwenzori att odla kaffe med hög teknisk kompetens, tillgång till en global marknad och schyssta villkor för den enskilde bonden. Projektet garanterar odlarna ett rimligt pris för kaffet vilket gör bönderna mindre sårbara för prisfall och skapar dessutom förutsättningar för en lönsam omställning till ekologisk produktion.

Den tekniska kunskapen som kommer in med projektet har ett högt värde för den enskilda bonden. Med den nya kunskapen kan bönderna odla med tekniker som ger kaffet den kvalitet som krävs för att det ska klassas som premiumkaffe. Tekniken är dessutom varken avancerad eller kostsam utan utgår från de förutsättningar som finns på bergen. Kaffebären plockas av buskarna allt eftersom bären mognar, istället för som tidigare allt på en gång, med olika mognadsgrad och därmed varierande kvalitet. Tidigare spreds kaffet sedan ut på marken för att torka i solen, vilket både är arbetskrävande och riskabelt. Någon behövde vakta det torkande kaffet för att det inte skulle stjälas, ätas upp av djur eller ansättas av insekter. Nu levereras kaffet istället direkt efter skörd till förädling, vilket både genererar ett högre pris och en bättre kvalitet.

Projektet bygger på en tro på kooperationens kraft. Genom att bönderna organiserar sig blir de gemensamt starkare. Svenska Lykke Kaffegårdar och det globala företaget Long Miles Coffee är med som en affärspartners i projektet och genom dem får kaffebönder direkt access till en världsmarknad där efterfrågan är större än utbudet och priset på kaffe därmed högre.

Kaffescouter höjer kvaliteten

En central del i projektet är att stärka jämställdheten, idag finns det få kvinnor i beslutande positioner inom kaffeodling. I projektet utbildas kaffescouter i tekniker som höjer kaffets kvalitet genom hela processen, från odling till skörd. Kaffescouterna reser sedan runt i bergsområdet och träffar grupper av bönder för att föra kunskapen vidare. Hälften av kaffescouterna är kvinnor, vilket stärker kvinnornas roll i kooperativen. Kaffescouterna är själva bönder med mindre gårdar och har blivit förebilder och ambassadörer för projektet genom att först använda teknikerna på sina egna gårdar. Redan vid första skörd märktes skillnaden i produktion och kvalitet.

Projektet startade år 2021 och hittills har nära 2000 bönder utbildats i de nya teknikerna. Kaffet från projektet har testats av Lykkes kaffeexperter och fick vid första provning poäng som kvalificerar det som specialkaffe. Bönderna rapporterar efter ett år att deras skördar ökat och därmed deras inkomster. Kaffet från Mountains of the Moon kommer snart sätta Mt Rwenzoris kaffebönder på kaffekartan och drickas ur en kaffekopp i Sverige.

Hon vet hur man odlar kaffe

Juliet Kabugho, 24 år, arbetar som kaffescout i distriktet Bukonza East sedan ett år tillbaka och är väldigt stolt över sitt arbete. Hon är ensamstående mamma till en son och bor med sin mamma på en liten familjegård med ungefär 100 kaffebuskar och en halv hektar mark.

Juliet Kabugho. Foto: Maria Kaarto

Juliet fick barn när hon var 16 år och blev tvungen att hoppa av skolan, men lyckades sen avsluta högstadiet och också läsa en kurs för att bli sekreterare

– Jag hittade inget jobb som sekreterare men var volontär på ett jordbrukskooperativ när jag såg möjligheten att söka jobbet som kaffescout.

Idag drömmer hon om att utbilda sig till agronom.

– Jag märker att jag är bra på det jag gör och att bönder lyssnar på mig och tar till sig av mina råd. Kaffeodling är traditionellt ett område där män bestämmer men när männen ser vad jag åstadkommer på vår egen gård genom att använda teknikerna jag lärt mig i projektet vill de att jag ska lära dem också. Tidigare rev jag av kaffebären från busken gren för gren men nu har jag lärt mig att det skadar trädet och försämrar återväxten. Redan efter ett år producerar mina buskar mer kaffebär än tidigare, och det ser mina grannar också.

– För mig är det också en stor vinst att inte behöva tänka på säkerheten när kaffet ska torkas. Förut spred jag ut kaffet utanför vårt hus så att det skulle torka, men som ensamstående mamma var det svårt att vakta kaffet tills det var torrt. Det hände flera gånger att kaffet blev förstört eller stulet och då försvann en viktig inkomst för vår familj.

Ett paket kaffe från Lykke Kaffegårdar.

Nu finns kaffet i Sverige!

Kaffet från vårt projekt i Uganda har anlänt till Sverige och finns nu att köpa via Lykke Kaffegårdars hemsida. 5 kr för varje sålt paket går oavkortat till We Effect.

Inom kort kommer kaffet också gå att köpa i utvalda Coop-butiker.

 

Köp kaffet här

Ett långtgående och värdefullt samarbete

KfS är Sveriges största konsumentförening med mer än 1,1 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Föreningen är en av We Effects medlemsorganisationer och är en viktig samarbetspartner i kaffeprojektet i Uganda.

 

Läs mer om KfS här