We Effect och Lykke kaffegårdar vill revolutionera kaffeindustrin med nytt pilotprojekt

Lars Pilengrim och Anna Tibblin i panelsamtal under Kaffeveckan i Göteborg. Foto: Robert Englund

Från kaffeodlingarna i Uganda till kaffekoppen i Sverige, via ett innovativt rosteri i Hökarängen. Lykke Kaffegårdars kaffe är prisbelönt, samtidigt som de tar ansvar - för klimat, miljö och människa. I samarbete mellan Lykke Kaffegårdar, We Effect och Konsumentföreningen Stockholm har man utvecklat kaffebönders kompetens så att de kan odla bönor för premiumkaffe och hjälpt dem till större marknader där de får bättre ersättning för sitt hårda arbete.

Situationen för kaffebönderna i Uganda är svår. Trots att många har de teoretiska förutsättningarna för att odla högkvalitativt kaffe som ger bra betalt lever de flesta i svår fattigdom. I grunden finns det två hinder som står i deras väg. Det ena är kompetens. Alla kaffebönor är inte lika och för att odla bönor av hög kvalitet, som krävs för premiumkaffe, krävs det kompetensutveckling få bönder får tillgång till. 

Det andra hindret är en bristande tillgång till större marknader än den lokala. Där säljer de, i brist på andra möjligheter, sitt kaffe till grossister som sedan säljer bönorna vidare till rosterier. Grossisterna utgör en otroligt kostsam mellanhand som tar lejonparten av vinsten, medan bönderna knappt får igen sin produktionskostnad, trots att de står för arbetet och risken. Med så små marginaler räcker ibland en dålig skörd för att ruinera en hel gård.  

We Effect har över 60 års erfarenhet av kooperativ organisering. Genom att hjälpa bönder att gå samman i kooperativ och göra gemensamma investeringar i sina jordbruk, föra en gemensam talan mot grossister och ställa krav på politiker hjälper vi bönder att få ut mer av sina gårdar och bättre betalt för sitt arbete.  

Lykke är experter på högkvalitativ kaffeproduktion och kan utbilda bönder för att producera bönor av högre och mer jämn kvalitet, samt genomföra förändringar i sina odlingstekniker som gör skördarna mer förutsebara.  

När Lykke och We Effect krokade arm i Uganda blev förändringen enorm och snabb. Genom att para ihop We Effects partnerorganisationer direkt med Lykke kunde bönderna få värdefulla nya verktyg för sin odling och samtidigt gå förbi grossisterna och sälja direkt till rosteriet. Projektet är helt nytt. Den första leveransen kaffe når Sverige i sommar. Men den enorma skillnaden är redan tydlig. Böndernas inkomster är större och deras jordbruk mer välmående. Samtidigt får vi i Sverige ett nytt unikt kaffe i våra kaffekoppar.  

Förra veckan höll Lykke och We Effect ett seminarium under Kaffeveckan där de diskuterade det nya samarbetet, samtidigt som kaffesugna lyssnare fick provsmaka kaffe från den första säcken bönor projektet skapat. 

Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect säger att hon ser det här projektet som ett föredöme för fler liknande samarbeten inom olika delar av livsmedelsindustrin.  

– Det här projektet visar att lönsamhet och verkligt utvecklingsarbete kan kombineras. I framtiden ser jag fler liknande projekt inom både kaffeindustrin och andra livsmedelskategorier. Det som gör det här pilotprojektet viktigt är att det kommer gå att skala upp, säger Tibblin.  

Lykke Kaffegårdars måtto är att inget och ingen ska ta skada av att du dricker deras kaffe. Det är inte bara ett luftigt mål de strävar efter, utan ett krav de ställer på sin produkt. Lykkes grundare Johan Wellander och Lars Pilengrim har verkligen gjort sin hemläxa, menar Lars. De nöjer sig inte med att köpa kaffe från en grossist och ta dem på orden vad gäller bönornas klimatavtryck och odlarnas villkor – de har kapat alla mellanhänder, gett bönderna makten och fått total insyn i hela processen.  

– Det är en utmaning att hitta bönderna och se till att de får rätt utbildning och verktyg för att odla kaffe med oss. Tillsammans med We Effect har vi lyckat rekrytera så kallade kaffe-scouts som rör sig ute på fälten bland kaffebönderna och erbjuder rätt träning. Det har varit otroligt viktigt i Uganda, säger Lars. 

Lykkes bönor kommer från El Salvador, Panama och Uganda där man tillsammans med kaffeproducenterna driver projekten, med fullt fokus på innovation och idéer om organisk odling . Gemensamt för alla gårdar är att Lykke är med och samäger odlingarna med bönderna, att de endast odlar ekologiskt och utan monokulturer. På så sätt kan de producera ett premiumkaffe som smakar gott samtidigt som det gör gott för både människa och miljö. 

– Att skapa handel löser i sig ingenting. Det finns gott om exempel på bönder som är en del av den internationella marknaden utan att få ta del av vinsten. Vårt mål är att vara ett föredöme. Vi vill visa att man kan förändra status quon i kaffeindustrin, säger Lars Pilgengrim.  

Av

Robert Englund