Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp

Alesia Malutaj. Foto: We Effects partnerorganisation AgroPuka.
Alesia Malutaj. Foto: We Effects partnerorganisation AgroPuka.
Bin har en avgörande roll i världens matproduktion, men hotet mot den lille men ack så viktiga pollinatören är stort. Biodlingar har en viktig roll att spela för att säkra tillgången till mat och värna den biologiska mångfalden men också för att ingjuta hopp i unga. Möt den passionerade biodlaren Alesia Malutaj i Puka, Albanien.

Redan när Alesia var 8 år gammal tog hennes föräldrar med henne till familjens biodlingar för första gången. Alesias kärlek till naturen var stor och hon älskade att se sina föräldrar arbeta med bina.

– Jag minns att jag tyckte att det var så spännande och undrade: ”Hur kan vissa små insekter producera den söta honung vi äter hemma?” Eftersom mina föräldrar la märket till mitt intresse föreslog de att jag skulle engagera mig mer i biodlingen, så vid nästa besök höll jag i en bikakeram för första gången”, minns Alesia.

Alesia Malutaj håller upp en bikakeram. Foto av We Effects partnerorganisation AgroPuka

Hennes intresse och kunskap inom området ökade mycket snabbt, från att titta på bina på långt håll till att delta i internationella tävlingar i biodling. Ett resultat av ett hängivet engagemang för bina, men också tack vare hennes pappas kunskap som biodlingsexpert.

– Pappa fungerar som mitt uppslagsverk och jag frågar honom om allt som rör bin. Den här relationen med min pappa har bara fått mig att älska att arbeta med bin mer. Biodling är en passion för mig, det är ett säkert utrymme och en avkopplande aktivitet, säger Alesia, som är yngst i familjen Malutaj.

En avgörande roll på livsmedelsmarknaden

Som ung person är Alesia medveten om de utmaningar som klimatförändringarnas effekter medför världen över. Hon är särskilt bekymrad över situationen för bina som viktiga pollinerare som stödjer ekosystem och naturresurser.

– Min kärlek för biologi har hjälpt mig att förstå vikten av bin och biodling i vår värld. På grund av klimatförändringarna har antalet bin minskat. Om bin inte pollinerar växter så förökar sig inte växterna, och då förstörs hela näringskedjan, säger Alesia.

Med tanke på binas avgörande roll vill Alesia gärna se att biodlare ska värderas som ett yrke.

Biodling borde ha en avgörande roll på livsmedelsmarknaden. Bin och biodlare kan spela en viktig roll för att säkra tillgången till mat

Ökat hopp och inkomstmöjlighet

Alesia menar att biodling bör ses som en möjlighet till entreprenörskap, särskilt i Puka med sina många naturtillgångar.

– Jag tror att det kan vara en mycket bra affärsmöjlighet, men bara om det hanteras på rätt sätt med omsorg och professionalism. I Albanien är problematiken med migration stor. Många människor flyttar av olika anledningar, men ”förlust av hopp” är en av de främsta. Att skapa möjligheter som biodlarjobb och företag kan ge unga människor hopp att stanna kvar, säger Alesia.

Alesia Malutaj står vid familjens bikupor. Foto av We Effects partnerorganisation AgroPuka

Biodling, med sina låga investeringskostnader, har visat sig vara en av de bästa metoderna för att öka invånarnas inkomster och tillgång til mat på Pukas landsbygd. Samtidigt bidrar biodlingarna också till att bibehålla den biologisk mångfald och miljöns välbefinnande.

Genom att bli en integrerad del av regionens jordbruksverksamhet tar fler unga människor chansen att lära sig och utöva biodling. Med stöd från Stockholms Konsumentförening, We Effect och partnerorganisationen AgroPuka deltog de unga biodlarna från Puka i utbildningar för biodling, från gårdsdrift till marknadsföring av biprodukter.

– Jag deltog i alla utbildningarna. Jag har också fått stöd av AgroPuka två gånger när jag deltagit i det internationella mötet för unga biodlare (IMYB) i Prag och i Frankrike, säger Alesia.

Hon beskriver det som en oförglömlig upplevelse och säger att hon alltid kommer att uppskatta det, särskilt efter att ha nått en så stor framgång. Hennes största stolthet när det gäller biodling är att vinna tredjeplatsen i en tävling som IMYB, där mer än 20 länder från hela världen deltog.

– Biodling är något som jag kommer att bära med mig väldigt länge. Även när jag går på universitetet kommer jag fortsätta sprida information om vikten av biodling, säger Alesia.

Ge bort en bikupa till någon du vill fira

En biodling ger en familj möjlighet att dryga ut sin inkomst och ger även mat till familjen. Den här gåvan räcker till en biodling och bidrar till att fler bönder kan bli självförsörjande. Du får ett fint gåvobevis att skicka till den du vill fira.

Till vår gåvoshop