två kor som ligger i ett stall i Mumberes

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion

Två mjölkkor. Foto: Johanna Wolff
Två mjölkkor. Foto: Johanna Wolff
Genom det EU-finansierade projektet Malawi Dairy Value Chain project har mjölkproduktionen för bönderna i Malawi förändrats betydelsevärt. Tillsammans med partnerna We Effect och CREMPA har projektet inte bara förändrat förutsättningarna för mjölkproduktionen utan också skapat möjligheter för långsiktig hållbarhet, inkludering och ägandeskap.

I samarbete med We Effect har CREMPA – Centrala regionens mjölkproducentförening – genomfört projektet med målet att öka böndernas produktionsvolymer och etablera en stabil marknad för deras produkter. Bönderna har fått tillgång till utbildning inom jordbruksledarskap som fokuserar på att stärka rättigheterna för bönder med småskaliga jordbruk och utmana gamla normer, såsom könsstereotypiska normer.

Utbildning och resurser för att stärka böndernas kapacitet

Bönderna i kooperativen har fått stöd och resurser för att kunna använda den kunskap de har fått från utbildningen och på så sätt skapa inkomster på ett hållbart och långsiktigt sätt. Genom att använda sin kunskap, om exempelvis foderframställning, kan bönderna använda maskiner som gör djurfoder. Även studiecirkelgrupper har stöttats med studiecirkelmaterial för ett fortsatt lärande.

Medlemmar i kooperativet är samlande runtl dieseldriven foderframställningsmaskin.
Samlade lärdomar om dieseldriven foderframställningsmaskin. Foto: We Effect

Främjande av kvinnors och ungas deltagande

Deltagandet och engagemanget bland mjölkproducenterna har ökat. En stor del av projektet har varit att främja kvinnors och ungas deltagande inom mjölkproduktionen och beslutsprocesserna. Det är en viktig utveckling som utmanar gamla könsstereotypiska normer och skapar mer jämställda arbetsmiljöer. Tidigare upplevde kvinnorna sig ofta som passiva i diskussioner, men nu är de aktiva medaktörer i dessa samtal. Ireen M’bachundu, en kvinnlig mjölkbonde delar sin upplevelse:

Vi hade ingen röst. Viktiga frågor diskuterades bakom våra ryggar, men med stöd från We Effect är vi nu en del av dessa diskussioner och har större inflytande.

Några av bönderna visar yoghurt i dunkar efter en utbildning om värdeökning. Foto: We Effect
Några av bönderna visar yoghurt efter en utbildning om värdeökning. Foto: We Effect

Resultaten av projektet har varit framstående. Projektet har stärkt böndernas kooperativ genom kapacitetsbyggande aktiviteter som främjar både kvinnors och ungdomars deltagande i skapandet av inkomstgenererade möjligheter. Utöver det har mjölkens kvalitet och kvantitet ökat tack vare ökad tillgång till veterinärtjänster och medicin. Genom utbildning och stöd skapas inte kortsiktiga lösningar, utan projektet fokuserar på att rusta bönderna med rätt kunskaper och verktyg för att själva kunna forma sin framtid.

 Malawi Dairy Valie Chain Project är ett av AgriCords 23 projekt som bedrivs i södra Afrika. FO4ACP – Jordbrukarnas Organisation för Afrika, Karibien och Stillahavsområdet – representerar ett betydelsefullt samarbete mellan EU och länderna i Afrika, Karibien och Stilla havsområdet och deltar i AgriCords projektarbete.  

Bild på en liten spräcklig kalv.
Foto: George Kamau

Ge bort en koförsäkring

Försäkra en mjölkko under ett år som bidrar till att fler bönder kan bli självförsörjande. Det ger en familj möjlighet att trygga sin tillgång till mjölk, mat eller andra inkomster.

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut

Ge bort en koförsäkring nu!