Miriam Cruz. Foto: Edward Rodwell Arrazola.

Mat är det viktigaste i livet och i formandet av en människa

Miriam Cruz. Foto: Edward Rodwell Arrazola.
Miriam Cruz. Foto: Edward Rodwell Arrazola.
I hjärtat av Honduras ökar fattigdomen bland familjer med småskaligt jordbruk. Det är en tid präglad av klimatförändringar där skörden påverkas, matpriserna stiger och undernäringen bland folket blir värre. Detta ökar sårbarheten för en redan drabbad befolkning då de flesta familjer är beroende av jordbruket. Ta del av Miriams berättelse om hur bönderna i Tocoa kämpar tillsammans för hållbarhet, trots de utmaningar de står inför.

Miriam Cruz, 35 år, är bonde och mamma till en 11-årig flicka. Hon bor i Tocoa, Honduras med sin familj och är engagerad i det lokala bondekooperativet Movimiento Campesino del Aguan. Kooperativet har som huvudmål att integrera bönder på marknaden så de kan bli självförsörjande genom livsmedelsproduktion.

Att inte ha tillgång till mat påverkar människorna, inte bara fysiskt och psykiskt utan även utbildningsmässigt. Mat är det viktigaste i livet och i formandet av en människa. Genom kooperativet får Miriam nu tillgång till arbete och utbildning och kan tillsammans med andra bönder odla råvaror såsom ananas, banan, citron och avokado. Den mat som odlas kan familjerna sedan köpa och ta del av och därmed säkerställa att de kan ge mat till sina barn.

Ekologiska trädgårdar och ekonomisk tillväxt

Hela bondekooperativets produktion är kemikaliefri. Bönderna har blivit utbildade inom vermikultur. Det är en klimatvänlig jordbruksmetod där bönderna använder sig av daggmaskar som komposterar organiskt material från odlingen, för att bevara jordens fruktbarhet och struktur.

Miriam Cruz och Maru Lipton har blivit utbildade inom vermikultur. Här visar de den förädlade jorden. Foto: Edward Rodwell Arrazola.
Miriam Cruz och Maru Lipton har blivit utbildade inom vermikultur. Foto: Edward Rodwell Arrazola.

– Vi har arbetat med rätten till mat genom ekologiska trädgårdar. Det har varit en fantastisk upplevelse eftersom vi har lärt oss mycket om hur man arbetar med marken på ett naturligt sätt utan kemikalier och utan att skada miljön för att producera hälsosam mat för oss och vår familj. Allt detta representerar något mycket värdefullt och viktigt för oss, eftersom vi tar kemikaliefri mat till våra hem på ett sätt som också skyddar vår hälsa, säger Miriam.

Bönderna har även börjat sälja den organiska gödsel de lärt sig att göra vilket genererar en inkomst på 5 000 lempiras (2113 svenska kronor) per produktion. Pengarna fördelas bland medlemmarna i kooperativet och investeras sedan igen för att kunna expandera skörden.

Kvinnorna stöttar varandra

Många kvinnor drabbas hårt när fattigdomen ökar. De har svårare att få tillgång till mat på grund av bristande ekonomiska resurser såsom tillgång till mark för att kunna odla. Därför har kvinnorna gått ihop kollektivt för att stötta varandra och Miriam är en av de som är delaktiga i kvinnogruppen.

Jag är medlem i en kvinnogrupp. Det har hjälpt mig mycket, på ett personligt plan för att övervinna många rädslor. Jag uppmanar kvinnor att organisera sig för att vara en del av detta. Här lär du dig mycket.

Elda Montes, Miriam Cruz, Erlinda Lopez och Maru Lipton bidrar tillsammans i kooperativet. Foto: Edward Rodwell Arrazola.
Elda Montes, Miriam Cruz, Erlinda Lopez och Maru Lipton bidrar tillsammans i kooperativet. Foto: Edward Rodwell Arrazola.

– Vi känner väl till historien om kampen för mark och försvaret av territoriet. Sedan år 2000 har många kvinnor inte tillgång till mark och vi kan inte få säker mat. Jag kämpar för en markplätt inom kooperativet för att kunna producera och därigenom säkerställa min familjs hållbarhet. Min önskan är att även andra familjer ska ha denna rättighet, berättar Miriam.

We Effect stödjer projekt för livsmedelstrygghet och stärka kooperativ i Honduras. Teknisk assistans och jordbruksmaterial tillhandahålls för att stabila och hållbara markområden ska kunna möjliggöras åt bönderna. Miriam, tillsammans med de andra bönderna i kooperativet, har visat att trots utmaningarna kan gemenskap, ekologiskt jordbruk och kvinnors solidaritet vara kraftfulla verktyg för att övervinna svårigheter och forma en bättre framtid.

Ge bort en köksträdgård

Stötta en bonde som lever i fattigdom. En köksträdgård ger en familj matförsörjning under ett år.

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut.

Köp en köksträdgård nu