Jane Maweu

Mjölkbonde i Makueni finner hopp trots klimatförändringen

Jane Maweu. Foto: Catherine Waking'a
Jane Maweu. Foto: Catherine Waking'a
I distriktet Makueni, Kenya, är Jane Maweu en symbol för hopp och framgång under klimatförändringarnas påfrestningar. Trots utmaningar med minskad mjölkproduktion som resultat av det oberäkneliga klimatet har Jane, genom sitt engagemang i Kathonzweni Dairy Cooperative och stöd från We Effect, omvandlat sin mjölkproduktion till en lönsam verksamhet.

För tio år sedan blev Jane Maweu, 46 år, mjölkbonde tillsammans med sin make Jonathan. Efter att ha sparat ihop 10 000 KES (641 svenska kronor) från Jonathans murarjobb kunde de köpa en inhemsk ko som kallas ”kalonga” på den lokala Kambia-dialekten.

Makueni är ett halvökenområde, vilket innebär att regionen får lite eller ingen nederbörd under året. Denna torka bidrar till stora utmaningar för människorna i området såsom vattenbrist och brist på tillräckligt med mat.

På grund av klimatförändringarna har regnet nu blivit mycket oberäkneligt. Ibland får vi väldigt lite och vår mjölkproduktion har minskat avsevärt

Det oregelbundna vädret påverkar kvinnornas hälsotillstånd eftersom de måste gå långa sträckor för att hämta vatten. Klimatförändringarna har även avskräckt de flesta bönder med småskaligt jordbruk till den grad att bönderna ger upp sina företag. Trots detta har Jane stått fast vid sitt företag och ser väderproblemen som sin dagliga motivation att visa att mjölkproduktion kan vara en lönsam verksamhet.

Jane Maweu står med famljens kor.
Jane Maweu står med famljens kor. Foto: Catherine Waking’a

Kooperativet är livsavgörande

Kathonzweni Dairy Cooperative samlar in mjölk direkt från bönderna i området och marknadsför sedan mjölken lokalt. Genomsnittskostnaden för att producera mjölken blir lägre när produktionen ökar. Det i sin tur syns även på priset för köparen, vilket möjliggör för bönderna att konkurrera mot större mjölkproducenter.

När Jane gick med i kooperativet bidrog hon med 5 liter om dagen; nu hämtar de mellan 20 till 30 liter dagligen, vilket motsvarar ett genomsnitt på 750 liter per månad. Det ger Jane och hennes familj i genomsnitt 35 000 KES (2243 svenska kronor) varje månad.

Enligt Jane är det utbildningen i goda mejerimetoder som är anledningen till att produktionen ökat så mycket. Utbildningen lär ut om konstgjord insemination och utfodring som bidrar till förbättrad uppfödning och kor som producerar mer mjölk än innan. Hon förstår potentialen i mjölkföretaget och gör nu sitt bästa när det gäller att se till att flocken har tillräckligt med vatten och foder för att kunna producera mjölk.

Jane siktar nu på att bli en högproducent, med en ko som producerar upp till 50 liter om dagen, vilket skulle vara en enorm prestation med tanke på utmaningarna i området.

Jane Maweu står framför sin foderbank
Här visar Jane Maweu upp sin foderbank. Foto: Catherine Waking’a

Från mjölkbonde till samhällsledare

We Effect har aktivt stöttat projektet som syftar till att främja jämställdhet inom mjölkföretag, med fokus på att förbättra försörjningen för bönder som Jane. Genom Kathonzweni Dairy Cooperative blir bönderna starkare tillsammans i sin marknadsföring och det blir då även billigare för bönderna. Jane har inte bara fått tillgång till en stabil marknad utan även fått en engångssumma pengar, vilket har möjliggjort planering och betalning av skolavgifter för hennes barn. Dessutom har hon nu möjligheten att hyra en traktor för att förbereda sin mark inför regnperioden.

De ekonomiska vinsterna från projektet har altså inte bara resulterat i ett permanent boende för Jane och hennes familj utan familjen har även kunnat köpa en motorcykel som Jonathan använder för sitt murarjobb. Tack vare Janes ansträngningar och engagemang, har hon blivit en framstående medlem av styrelsen i Kathonzweni Dairy Cooperative Society. Hon är också en eftertraktad utbildare inom Ministry of Agriculture, vilket har genererat värdefulla insikter och bidragit till framgången i hennes familj.

— Min fru är nu involverad i många socioekonomiska aktiviteter, en av dem är att vara utbildare inom Ministry of Agriculture. Det gör att folk beundrar oss som en familj, säger en lycklig Jonathan.

Projektet har även omfattat utbildning i foderodling och etablering av en foderbank för att hantera perioder med torka. Genom Sustainable Agricultural Land Management (SALM) har Jane blivit en mästare och implementerat hållbara jordbruksmetoder, inklusive terrassbyggande för vattenbevaring och odling av torktåliga grödor som ögonböna, gröna ärtor, hirs, durra och duvärtor.

Mjölkproduktionen har förändrat deras livssituation, inte bara genom att säkra en stabil inkomstkälla för Jane utan även genom att hålla henne engagerad och relevant i samhället. Detta framstående projekt, som främjar jämställdhet och hållbarhet, har tydligt gett positiva resultat för Jane och hennes familj.

Bild på en liten spräcklig kalv.
Foto: George Kamau

Ge bort en koförsäkring

Stötta en bonde att försäkra en mjölkko under ett år och ge en familj möjlighet att trygga sin tillgång till mjölk, mat eller andra inkomster.

 

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut.

 

Köp en försäkring nu