Som stödföretag får ni:

Material (uppdateras årligen):

  • Ikon som visar att ni är stödföretag
  • Bild + Informationstext
  • Mailsignatur
  • Banner till sociala medier
  • Diplom

Information:

  • Nyhetsbrev
  • Regelbunden information om hur pengarna används