Vem kan söka?

Praktikantprogrammet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet som har följande nedanstående regler för att kunna söka praktik. Dessa grundkrav kan We Effect som deltagande organisation inte göra undantag från.

Grundkrav till praktikprogrammet

  • Du måste vara mellan 20 och 30 år det år som praktiken påbörjas.
  • Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. (Du som inte är svensk men nordisk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år då praktiken påbörjas. Du som inte har permanent uppehållstillstånd men kommer att få detta senast samma månad som praktiken påbörjas kan också söka).
  • Du får inte ha deltagit i Praktikantprogrammet för We Effect eller någon annan svensk organisation tidigare.
  • Du får inte tidigare ha varit anställd på den organisation som erbjuder praktikplats, i det här fallet We Effect.

Frånsett ovanstående grundkrav välkomnar vi alla sökande. Observera att dessa regler endast gäller för rekrytering till Praktikantprogrammet. Till alla övriga uppdrag och tjänster välkomnar vi alla att söka.

Läs mer på: https://utbyten.se/program/praktikantprogrammet/

Vi vill att du som söker

  • Är intresserad av internationellt utvecklingsarbete och vill lära dig mer om förutsättningarna för detta på plats.
  • Har relevanta akademiska eller praktiska kunskaper för den aktuella platsen.
  • Är engagerad, tar eget ansvar, är flexibel inför förändringar samt har förmåga att både arbeta tillsammans med andra och självständigt.

Språkkrav

  • För alla placeringar kräver vi att du behärskar engelska som arbetsspråk.
  • För placeringar i Latinamerika kräver vi att du även behärskar spanska som arbetsspråk.
  • För placeringar i Moçambique kräver vi att du även behärskar portugisiska eller spanska som arbetsspråk.

Observera att vi kommer testa dina språkkunskaper i samband med intervjun.