Kooperationens kraftsamlade mot hungern

Anna Tibblin, Lotta Folkesson, Azadeh Rojhan Gustafsson och Marcus Lundstedt ledde årsmötet från We Effects studio.

We Effect nådde ut till 3,8 miljoner människor under 2021. I en tid av ökande hunger och fattigdom visade kooperationens biståndsorganisation värdet och vikten av internationellt samarbete.

– We Effect och alla vi medlemsorganisationer har ett gemensamt mål. Vi bekämpar hunger och fattigdom, sa Lotta Folkesson, ordförande för We Effect och regionordförande LRF Västerbotten, i sitt öppningsanförande.

Årsmötestalare var matprofilen och kocken Zeina Mourtada som pratade om hur mat kan rädda världen. Anna Myhr, till vardags avdelningschef på Region Gotland, som just utfört We Effects projekt ”Världens tuffaste jobb” tillsammans med den kenyanska mjölkbonden Lina Ruto, berättade om sina upplevelser.

Mötet samlade representanter från We Effects 60-tal medlemsorganisationer. Deltagarna fick höra om behovet av ökat bistånd i verksamhetens 20 länder, där hungern och fattigdomen ökar.

We Effect och alla vi medlemsorganisationer har ett gemensamt mål. Vi bekämpar hunger och fattigdom

Under 2021 samlade We Effect in 52,1 miljoner kronor från privatpersoner och företag. Totalt nådde verksamheten ut till 3,8 miljoner människor i 20 länder. Småskaliga bönder fick stöd att odla mer mat och öka sina inkomster. Bostadskooperativ fick stöd att bygga hållbara bostäder som står emot klimatkrisens effekter.

– Kooperationen visade sin starka kraft under 2021. Tillsammans med 183 partnerorganisationer runt om i världen nådde We Effect ut till nära fyra miljoner människor med bland annat stöd till bostadskooperativ, studiecirklar och spara- och lånagrupper. Det är en verklig vi-effekt, när det behövs som mest, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Årsmötet, vars formella del leddes av riksdagsledamoten Azadeh Rojhan Gustafsson (S), hölls i en tid av historiska kriser. Kriget i Ukraina gör att matpriserna och hungern i världen ökar. Samtidigt gör Sveriges regering miljardnedskärningar i den internationella biståndsbudgeten, vilket får direkta konsekvenser för människor som lever i fattigdom. We Effect har vid flera tillfällen kritiserat beslutet och fortsätter arbeta för att småskaliga bönder ska kunna producera den mat de behöver och få stöd att anpassa sig till klimatkrisen.

Till ny styrelse valdes:

Lina Öien, Riksbyggen (nyval)
Johan Nyhus, HSB (nyval)
Björn Nordin, Folksam (nyval)
Fredrik Uhrbom, Coop (nyval)
Helene Persson, Konsumentföreningen Stockholm (omval)
Patrik Schinzel, KF (omval)
Anna Carlström, Lantmännen (omval)
Erica Lundgren, OK ekonomisk förening (omval)
Peter Ström, Swedbank (omval)
Ordförande: Lotta Folkesson, LRF (omval)

Läs mer om resultatet från We Effects arbete i den nya verksamhetsberättelsen.