Kriget i Ukraina ökar hungern

Iman Jamel Turkman är ordförande i ett kvinnokooperativ i Palestina, där matpriserna nu ökar snabbt då matimporter från Ryssland och Ukraina inte når fram. Foto: Marcus Lundstedt

Kriget i Ukraina är ytterligare ett hårt slag mot människor i fattigdom världen över. Höjda priser på mat och andra förnödenheter leder till ökad hunger och ett försämrat säkerhetsläge. Det visar en kartläggning som We Effect gjort i sina verksamhetsländer.

För människor som redan befinner sig på marginalen är kriget en katastrof, vi ser en kraftig ökning av hunger, fattigdom och en ökad risk för att människor tvingas lämna sina hem, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect som just nu befinner sig i södra Afrika. 
 
Ukraina och Ryssland är stora exportörer av vete, solrosolja och majs. På grund av att exporten avbrutits har priserna på dessa varor stigit med upp till 50 procent. Det får omedelbara konsekvenser för stora delar av jordens befolkning för vilka dessa basvaror utgör stapelföda.  
 
Människor vi arbetar med vittnade redan innan kriget om ökade priser på mat, utsäde, bränsle och andra förnödenheter i spåren av pandemin. De ser också att klimatförändringar, med mer torka och fler översvämningar, gör det allt svårare att producera mat, säger Anna Tibblin. 
 
Ökade priser och brist på mat leder också till politiska motsättningar och social oro. Många av världens länder har inte återhämtat sig från pandemins ekonomiska chocker. Nu försvåras situationen ytterligare. Detta kan leda till nya konflikter och till att ännu fler människor tvingas på flykt. Bristen på mat var en bidragande orsak till den arabiska våren med krig och konflikter som följd inte minst i Syrien. Enligt FN:s livsmedelsprogram befinner sig världen nu i den värsta humanitära situationen sedan andra världskriget. 
 
Det finns en klar risk för folkliga protester och ökad social oro. I den här regionen lägger familjer mer än hälften av sin inkomst på mat. Ökade priser skapar desperation, säger Anna Tibblin som besökt östra och södra Afrika de senaste veckorna. 
 
We Effect har kartlagt hur kriget påverkar människor i de 20 länder där organisationen är verksam. Det är ännu för tidigt att dra långsiktiga slutsatser eftersom läget ändras snabbt. Men bilden av snabbt ökande priser på livsnödvändiga varor är entydig och bidrar till en redan allvarlig situation. 
 
EUROPA: Mer än 300 000 människor har redan flytt från Ukraina till Moldavien. Landet är Europas fattigaste och har utlyst undantagstillstånd. För bönderna har exportmarknaden till Ukraina och Ryssland helt skurits av. Nu sitter de på stora lager av vintergrödor som inte har någon köpare. Kål, potatis, honung och nötter är bara några exempel på varor.  
 
– Vi vet redan att bönderna med små marginaler inte kommer att ha råd att odla sommargrödorna. Det är tufft nu men kan bli ännu värre på sikt, säger Anneli Leina, regionchef för We Effect i Europa.   
 
SÖDRA AFRIKA: Priset på vete, matlagningsolja och gödsel ökar. Från Moçambique, som är beroende av import av många varor från Ryssland och Ukraina, rapporteras att priset på bränsle har ökat med 12 procent. Det gör allmänna transporter och annan service dyrare. Det finns risk för ökad social oro och protester på grund av ökade levnadskostnader, särskilt i städerna där människor inte kan odla sin mat. Det har tidigare förekommit brödkravaller i båda Moçambique och Zimbabwe. 
 
ÖSTRA AFRIKA: Ökande priser på mat och bränsle. För Kenya och Uganda är den livsviktiga exporten av kaffe, frukt och snittblommor till Ryssland nu avskuren. Detta kommer att påverka ländernas ekonomi stort. En del skrupelfria företag passar också på att höja priserna på vanliga hushållsvaror under förespegling av kriget.  
 
LATINAMERIKA: Priserna på vete och bränsle ökar och risken för ökad inflation är stor. I El Salvador rapporterar bondeorganisationer att de kommer få svårt att odla mat på grund av de höga priserna på konstgödsel och bränsle. Priset på råolja har ökat med 11 procent sen kriget startade för två veckor sedan. 
 
ASIEN: Matpriserna i Palestina ökar snabbt på grund av att importerad mat från Ryssland och Ukraina inte når fram. Uppåt hälften av grödorna, mejerierna och äggen som konsumeras i Palestina kommer från Ukraina. Sri Lanka exporterar normalt en stor del av sin te-produktion till Ryssland och Ukraina, det slår mot landets redan sargade ekonomi.  

Hör Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect, beskriva situationen


Läs mer

Av

Hanna Sjölund och Marcus Lundstedt