2020 års resultat det bästa någonsin!

Pandemin drabbar alla – men människor som lever i fattigdom och utsatthet drabbas hårdast. Hungern ökar, demokratier hotas. Allra svårast är situationen för kvinnor, som också utsätts för ökat våld. Coronakrisen sätter fokus på orättvisan i världen och på vikten av internationell samverkan och solidaritet.

Krisen har förändrat We Effects sätt att jobba. Det handlar inte bara om att vi jobbar mer digitalt och reser mindre, utan vi har också ställt om vårt bistånd. Grunden är fortfarande stöd till människors egen organisering med ett skarpt fokus på jämställdhet, men nu jobbar vi mer specifikt mot hunger och för allas rätt till mat. Det handlar om att stötta här och nu – men samtidigt minska sårbarheten inför framtida kriser.

Vi har gjort det starkaste resultatet i organisationens historia. We Effect och den svenska kooperationen gör skillnad. Därför har vi också ett gemensamt ansvar att fortsätta göra vad vi kan för att bidra till en värld utan fattigdom och orättvisa. Den värld vi vill ha efter krisen definieras av hur vi agerar nu. Vi är #Starkaretillsammans

Verksamhetsberättelse 2020

Läs/Ladda ner