Presentationer

Här finns presentationer i PowerPoint som du kan ladda ner och använda för tillfällen när du ska berätta om We Effects verksamhet. Presentationerna får självfallet anpassas efter dina behov, så du får gärna lägga till eller ta bort slides som du behagar. Se presentationerna som ett ramverk som du kan utgå från eller använda rakt av som de är.

Om We Effect

Presentation lång

Ladda ner

Presentation kort

Ladda ner