Tack för att ni stödjer We Effect och God jul!

Nedan hittar ni material som ni kan använda i era egna kanaler.

Material att ladda ner

Mailsignatur svenska

Ladda ner

E-mail signature English

Download

Facebook svenska 1200x628 px

Ladda ner

Facebook English 1200x628 px

Download

Instagram svenska 1080x1080 px

Ladda ner

Instagram English 1080x1080 px

Download

Webbild svenska

Ladda ner

Web picture English

Download

Texter om We Effect till internkommunikation och sociala medier

Ladda ner

Texts about We Effect for internal communication and social media English

Download

Diplom svenska

Ladda ner

Certificate English

Download

Gåvobevis svenska

Ladda ner

Gift certificate English

Download