Kvinnor inom kaffenäringen - En kraft att räkna med

Stolta medlemmar i Kipkellion Women in Coffee visar upp kaffeplantor. Foto: Catherine Waking'a
Stolta medlemmar i Kipkellion Women in Coffee visar upp kaffeplantor. Foto: Catherine Waking'a
Kaffeodling är sedan länge en mansdominerad näring i Kenya. Trots att kvinnor har en roll i kaffets hela värdekedja och står för upp till 70 procent av arbetskraften i produktionen har de begränsad tillgång till resurser och inflytande. Genom initiativet Advancing Gender Equality in Coffee Value Chain (AGTEC) stöttar We Effect kvinnliga kaffebönder med målet att skapa en kaffeindustri där kvinnor har ökat inflytande över produktionen och stärkt ägande över näringen.

Traditionellt så tjänar kvinnliga kaffebönder lite eller ingenting alls, trots den arbetsbörda de lägger ner i kaffets produktionskedja. De har inte samma marknadsmöjligheter som män, och begränsad tillgång till finansiella resurser och mindre inflytande över kaffeproduktionen. Utöver det stöter kvinnor kontinuerligt på betydande hinder för att delta på lika villkor, som begränsad tillgång till mark, kapital och teknisk information.

För att förändra denna snedfördelning har We Effect stöttat kvinnors integrering i kaffeproduktionens alla steg. Kvinnliga medlemmar i kooperativ och fler kvinnor som intar beslutsfattande positioner har ökat; ett deltagande och inflytande som har som målsättning att göra kvinnornas gårdar mer hållbara och lönsamma.

We Effect stöder initiativet Advancing Gender equality in Coffee Value Chain (AGTEC)

Att kaffenäringen är mansdominerad beror på många faktorer, såsom traditionellt sociala normer, lagar om äganderätt, både formella och informella, som främjar manligt ägande, samt diskriminerande stadgar som hindrar kvinnor från att bli medlemmar. Ytterligare faktorer är bristande ekonomiskt stöd och finansiella möjligheter, vilket hindrar kvinnors möjlighet att vara aktiva i vinstdrivande projekt.

Det tar tid att förändra kaffeproduktionsägandet och under tiden så stöttar We Effect samtidigt de kvinnliga bönderna med andra inkomstbringande verksamheter inom områden som djurhållning, spara- och lånegrupper och entreprenörskap. En strategisk insats för att öka kvinnliga böndernas ekonomiska egenmakt och inflytande, som säkrar familjens tillgång till mat.

Betty Cheruiyot är mor till två barn och är en småskalig kaffebonde från Kipsinende Farmers’ Co-operative Society. Hon är också medlem i Kipkellion Women in Coffee (KWICO) i Kericho County, Kenya.

Betty Cheruiyot har fått kapacitetsutveckling genom We Effect och har kunnat investera i sin gård. Foto: Catherine Waking’a

– När jag tog examen från college fick jag inget formellt arbete och under en tid var jag helt beroende av min man. Det var svårt att tillgodose grundläggande behov med den rådande ekonomiska situationen, berättar hon.

Nu säger Betty, som genom projektet gått en utbildning i att tillverka tvål, att:
– Vår levnadsstandard har förbättrats på flera sätt. Jag har försörjt mig genom att förbereda och leverera flytande tvålar till några av våra grannskolor, kliniker och till och med till mina grannar, berättar Betty.

Intäkterna från tvålförsäljningen möjliggör kvinnors självständighet, där de kan betala skolavgifter för sina barn, sätta in pengar i låna- och sparagrupper och förbättra sin jordbruksverksamhet inom områden som kaffe, majs och bönor. Betty har kunnat plantera 150 kaffeträd på sin gård. Hon plockar nu bär från 80 träd (320 kg kaffebär), vilket gjort det möjligt för henne att registrera sig som medlem i Kipsinende Farmers’ Co-operative Society.

Medlemmar i Kipkellion Women in Coffee visar upp sitt kaffe. Foto: Catherine Waking’a

Utöver det har Betty också sparat ihop kapital till att starta en hönsgård, vilket i sin tur har genererat andra livshöjande aspekter; hon kan hålla sina barn friska, tillgodose sina grundläggande behov, hon har köpt en mjölkko och startat en affär där hon säljer mjölk i byn. På gården har också en köksträdgård anlagts där Betty odlar grönsaker både för hemmabruk och för försäljning.

Att stärka kvinnors egenmakt i kaffeproduktionen går bortom kaffets värdekedja och bidrar till lokal utveckling, välbefinnande och framtidsutsikter.

Ta del av fler berättelser från östra Afrika

Från stinkande avfall till betryggande inkomst
Östra Afrika

Från stinkande avfall till betryggande inkomst

Förändring i samhället genom solkraftsdrivet borrhål
Bild på medlemmar i ett kooperativ vid lanseringen av ett nytt borrhål.
Östra Afrika

Förändring i samhället genom solkraftsdrivet borrhål

Framtidens bönor - rättvisa för bönderna.
Östra Afrika

Framtidens bönor - rättvisa för bönderna.

Mjölkbonde i Makueni finner hopp trots klimatförändringen
Jane Maweu
Östra Afrika

Mjölkbonde i Makueni finner hopp trots klimatförändringen