Bild på en knuten hand som håller i korn på ett fält.

Ge en gåva som sätter mat på bordet

Foto: Riccardo Gangale
Foto: Riccardo Gangale
We Effect jobbar långsiktigt för att ingen i världen ska behöva gå hungrig. Ett frö blir till ett grönsaksland och en höna till en hönsgård och kan generera inkomster livet ut. Ge en gåva som sätter mat på bordet idag och många dagar framöver.

Tack för att du stöttar We Effects arbete tillsammans med LRF!

Ge en gåva som stillar hunger

Ge bort grönsaksland LRF

Grönsaksland 150 kr

Ge bort koförsäkring LRF

Koförsäkring 350 kr

Maria Jastin. Foto: George Kamau

Om samarbetet

LRF stöttar We Effects arbete som fokuserar på rätten till mat genom att stärka lokala bondekooperativ. Tillsammans kan medlemmarna i kooperativen förbättra sina liv – de får möjligheten att skicka sina barn till skolan, äta sig mätta, bygga trygga hem och ta sig ur fattigdom.

 

We Effect grundades 1958 av konsument- och producentkooperationen i Sverige. Redan då ansågs det kooperativa arbetssättet som en framgångsmodell för utveckling på landsbygden. Grundidén var hjälp till självhjälp. Än idag arbetar We Effect efter den modellen och får årligen bevis på att den fungerar. LRF är en av organisationerna som grundade We Effect och har en ledamot i We Effects styrelse.